HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pohádka o panu Šnofousovi nás zavedek tématu životních potřeb domácích zvířat. Děti se seznámí s původem některých potravin,vyzkouší si kreslení husím brkema stlučou si máslo ze smetany.


Rozšířená anotace


Program přiblíží dětem původ některých potravin praktickou činností a vede je vede je k poznání provázanosti hospodářských zvířat s člověkem. Částečně se dotkneme i různých způsobů chovů domácích zvířat a jejich potřeb (ekologické zemědělství, velkochov).
Žáci si prakticky vyzkouší výrobu másla, hravou formou se doví životní potřeby domácích zvířat.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad původem některých potravin a nad etickým a ohleduplným způsobem chovu domácích zvířat. Žáci si vyrobí máslo a podmáslí, a tím vytváří předpoklad pro ohleduplné zacházení se zvířaty a jejich produkty.

Výstupy
Žák/dítě:
  • přemýšlí o podmínkách chovu zvířat a o jejich přirozených potřebách a navrhne šetrné způsoby chovu
  • popíše pocity ze simulační hry na slepice a vyjádří svůj postoj ke způsobům chovu
  • vyrobí máslo a podmáslí
  • spolupracuje ve skupině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Základní podmínky života


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.