KOHOUTOVICKÁ OBORA – terénní program

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co umí a jak funguje lesní ekosystém a co se stane, když do něho svou činností zasáhne člověk? Žáci pracují ve skupinách metodou potvrzujícího bádání s využitím terénních nezbytností: dalekohledu, lupy, mikroskopu a pomůcek na odlov bezobratlých živočichů.


Rozšířená anotace


Lesy umí vyprávět a lidé umí naslouchat, i když to mnozí už dávno zapomněli. Ukážeme žákům, jak naslouchat lesu, jak ho prozkoumat od chodbiček v půdě po koruny stromů, na co se zaměřit při pozorování rostlin a živočichů a hlavně zjistíme, jak je to všechno propojené, co je to lesní ekosystém, a co se stane, když do něho svou činností zasáhne člověk…
Žáci pracují ve 3–4 členných skupinách metodou potvrzujícího bádání s využitím terénních pomůcek: dalekohledu, lupy, mikroskopu, pomůcek na odlov bezobratlých živočichů.
Učí se formulovat hypotézy, pozorovat, vyhodnocovat závěry – na úrovni potvrzujícího bádání.


Základní údaje o programu


Délka programu
4 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Obora Holedná: Místo srazu je zastávka MHD, autobusových linek č. 50 a 52 „Kohoutovice, hájenka“, ulice Žebětínská. Ukončení programu u východu z obory u ohrady s černou zvěří, poblíž zastávky MDH „Stará dálnice“.

Požadavky na účastníky
svačina, pití, pláštěnka v batůžku, oblečení do terénu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Rozvíjení citlivosti, vztahu a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, pochopení základních konceptů fungování přírody a životního prostředí (žáci samostatným pozorováním a zkoumáním vyvozují, jak lidé svou činností ovlivňují ekosystém lesa).

Výstupy
Žák/dítě:
 • objasní pojem ekosystém
 • rozliší lesní patra, zhodnotí zastoupení pater v terénu
 • vysvětlí význam lesů v krajině, význam lesa pro člověka
 • uvede zástupce bezobratlých živočichů, ptáků a savců žijících v lese (praktické pozorování)
 • vyhledá v terénu stopy lesních živočichů (pobytová znamení)
 • vyhodnotí, jestli se v terénu vyskytují houby vč. podhoubí, řasy, mech, lišejník
 • ovládá zacházení s lupou, mikroskopem a dalekohledem
 • objasní význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému
 • jednoduchým způsobem popíše koloběh živin v přírodě
 • v terénu vyměří plochu 1 aru
 • v terénu změří obvod kmene stromu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí).


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ), Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.