Čolkova dobrodružství

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Co potřebuje čolek k životu? Jak se vyvíjí žába? A jaké na ni čekají nástrahy při jarním putování k vodě? Děti loví a pozorují vodní živočichy, modelují vývoj ropuchy a oživí čolkovi rybníček. Programu nechybí jednoduché aktivizační hry.


Rozšířená anotace


Výukový program je zaměřen na poznání biotopu stojaté vody rybníku či jezírka a jeho význam pro vodní živočichy. Děti prozkoumají rybníček v zahradě, šetrně vyloví a pozorují vodní živočichy. Hrají si na vývoj žab a poznají potravní vztah žába – čáp. Oživí virtuální rybníček tak, aby v něm vytvořily vhodné prostředí pro čolka. Program je doplněn drobnými hrami k odreagování, motivovanými životem obojživelníků.


Základní údaje o programu


Délka programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 4 let

Optimální počet účastníků
12–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
Brno, Lipová 20

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
MŠ • Dítě a svět ZŠ • Člověk a příroda: Přírodopis - Základy ekologie, Praktické poznávání přírody

Výstupy
Žák/dítě:
    Dítě/Žák: • si vybaví své zkušenosti a poznatky o rybníce • samostatně prozkoumá rybník a jeho okolí, popíše, co v něm vidí, pojmenuje jeho části • šetrně odchytí drobného živočicha síťkou a pozoruje jej • pojmenuje pulce a čolka • popíše nebezpečí, které pro ropuchy představují automobily • vymodeluje vajíčka ropuch a pulce z hlíny • v roli čápa uloví potravu a popíše potravní vztah čáp – žába • popíše vodní prostředí, které čolek potřebuje k životu a oživí rybník rostlinami • vysvětlí, proč je rybník důležitý • vybaví si, co během programu zažil, a sdílí to s ostatními


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova; ekosystémy, základní podmínky života, člověk a prostředí


Vzdělávací oblast
MŠ: Dítě a svět ZŠ: Člověk a příroda: Přírodopis - Základy ekologie - Praktické poznávání přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.