NA KAMENI KÁMEN

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci se seznámí s některými druhy hornin využívanými člověkem a dramatickou formou ztvární jejich vznik v souvislosti s vývojem života na Zemi. Některé horniny přímo v terénu prozkoumají, nebo se zabývají obnovitelností zdrojů.


Rozšířená anotace


Žáci prožijí vznik a vývoj planety Země prostřednictvím dramatické dílny, u nástěnné obrazové skládačky hledají souvislosti mezi vývojem života na Zemi a vznikem organogenních hornin, zamýšlejí se nad horninami jako zdroji pro člověka a jejich obnovitelností. Zahrají si didaktickou pohybovou hru na výrobu hliníku. Žáci zkoumají pomocí geologických kladívek vlastnosti hornin na geologickém zastavení Lesní naučné stezky.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k jednání v souladu s principy udržitelného života, zejména s ohledem na spotřebitelskou odpovědnost a hospodaření s energií a materiály.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vznik Země a vývoj života na Zemi,
  • seřadí, pojmenuje a definuje jednotlivé geologické éry,
  • rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energie,
  • určí vybrané druhy hornin a vysvětlí jejich vznik,
  • prokáže význam hornin pro člověka.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.