POTRAVNÍ VZTAHY A FOTOSYNTÉZA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Kdo je to rozkladač? Odkud čerpá živá příroda energii? Žáci prozkoumají potravní vztahy mezi organismy. Stanou se z nich herci a vyzkouší si, co se odehrává ve stromě při fotosyntéze. Od jara do podzimu také pozorujeme půdní rozkladače přímo v terénu.


Rozšířená anotace


Při skupinových aktivitách, pohybových a didaktických hrách žáci přemýšlejí o potravních vztazích, koloběhu látek a tocích energie v přírodě. Seznámí se s hlavními účastníky potravní sítě, dramatickou formou prožijí proces fotosyntézy a vyvodí její význam pro život na Zemi. V teplotně příznivých částech roku je součástí programu průzkum půdních organismů pomocí krabičkových lup.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede k žáky uvědomění si důležitosti všech trofických složek ekosystémů, jejich vzájemné provázanosti a možných důsledků, ke kterým vede narušení rovnováhy mezi nimi.

Výstupy
Žák/dítě:
  • objasní roli producentů, konzumentů a rozkladačů v ekosystému,
  • vysvětlí průběh fotosyntézy a její význam v ekosystému,
  • uvede příklad potravního řetězce,
  • na příkladu demonstruje princip koloběhu látek a toku energie,
  • využívá lupu pro pozorování detailů těla bezobratlých živočichů a jejich určení,
  • citlivě manipuluje s bezobratlými živočichy.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí, Rozvoj schopností poznávání


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.