Tajemství dutých skal

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté se vydáme do tajemných a fascinujících krasových krajin. Nahlédneme do jeskyně Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody a vystoupáme na zříceninu hradu Holštejna.


Rozšířená anotace


Terénní exkurze zaměřená na krasové jevy, které můžeme najít v severní části Moravského krasu. Tato exkurze nás zavede do jedné z nejzajímavějších, ale opomíjených lokalit této oblasti. Do místa, kde začíná nejdelší jeskynní systém České republiky, do místa, kde žil významný rod pánů z Holštejna, a do místa, kde se středověká historie propojuje s krasovou krajinou. Během exkurze postupně sejdeme z nejvýše položeného bodu Moravského krasu až k propadání potoka Bílá voda. Navštívíme jeskyni Lidomorna, vystoupáme na zříceninu hradu Holštejn. Projdeme jedny z nejkrásnějších lesů v severní části krasu. Žáci si pomocí jednoduchých klíčů vyzkouší určování dřevin a jako zpestření exkurze v jarních měsících vyrobí vlastní pomazánku z jedlých bylin. Exkurze je založená nejen na poznávání krasových jevů, ale také na srovnávání různých biotopů a sledování vlivu člověka na tato místa (ochrana, narušování).


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Začátek exkurze Šošůvka (dostupná autobusem linky č. 232); konec na křižovatce silnic Sloup – Ostrov u Macochy v místě odbočky na Lipovec (zastávka autobusu č. 232 Holštejn, rozcestí). Místo začátku a konce programu lze po domluvě změnit.

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby; trasa je dlouhá přibližně 5,5 km


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák pozná specifika krasové krajiny a její ochrany na příkladu CHKO Moravský kras a přírodní rezervace Bílá voda. Žák vnímá krajinná svědectví o vývoji této oblasti a poznává důležitost ochrany jednotlivých složek přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje alespoň tři krasové jevy
  • uvede způsob využívání místní krajiny
  • uvede jeden proces, který měl vliv na utváření místní krasové krajiny, a vlastními slovy ho popíše
  • žák popíše cestu a význam vody v krasové krajině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Základní podmínky života, Ekosystémy
  • SŠ: Člověk a životní prostředí, Problematika vztahů organismů a prostředí, životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost; vzdělávací obory: ZŠ: přírodopis, zeměpis, dějepis, chemie, SŠ: biologie, geografie, dějepis, chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.