Putování k propadání

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Do jaké míry přetváří krasovou krajinu voda a jak tuto krajinu využívá člověk? Jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa? To se dozvíme při putování od pískovny Seč přes geopark, skalní amfiteátr Kolíbky až k Rudickému propadání.


Rozšířená anotace


Exkurze do okolí Rudice se skládá z jednotlivých částí a nabízí možnost přizpůsobit aktivity věku účastníků a požadavkům učitelů. Hlavním tématem lokality je geologie i geomorfologie místa, voda a krasové jevy a využívání lokality člověkem (i s dopady této činnosti).
Exkurze je pojata jako pohled na místní krajinu a na její jednotlivé složky. Věnujeme se na ní geologii a geografii, vodě, krasovým jevům, rostlinám a živočichům nebo využívání krajiny člověkem a její historii. V rámci exkurze navštívíme přírodně, geologicky i historicky zajímavá místa v okolí Rudice v malebné krajině CHKO Moravský Kras. Přímo v krajině se účastníci exkurze seznámí s příklady krasových jevů a jejich vznikem, najdou místní horniny a zjistí jejich původ. Navštíví běžně nepřístupné jeskyně, poznají specifika krasové krajiny a zjistí, jací živočichové jsou na ni vázáni a proč. Na konkrétních příkladech mohou pozorovat v krajině sukcesi.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, doporučená délka programu, možno přizpůsobit

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
začátek – zastávka Jedovnice, Chaloupky; konec – zastávka Jedovnice, Chaloupky; délka trasy přibližně 6,5 km; možno upravit podle individuálních požadavků a způsobu dopravy školy

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby; oblečení na zašpinění do jeskyně (dlouhé kalhoty a mikinu); chodí se v každou roční dobu a za každého počasí (dle domluvy se školou)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák se seznámí s historií využívání krajiny v Moravském krasu na příkladu obce Rudice. Je motivován poznávat svoje okolí; oceňuje význam krajiny (z hlediska historických svědectví, přírodních hodnot, místa zábavy a rekreace …).

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí vlastními slovy pojem kras a jak vzniká
  • uvede na 1 příkladu, jak se krasová krajina měnila v historii, jak byla využívána a jaký měla význam pro člověka
  • vyjmenuje 3 suroviny využívané člověkem v Moravském krasu
  • rozliší 3 krasové jevy
  • definuje význam povrchových i podzemních vod, jejich vliv na krasovou krajinu a její formování


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova
  • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
  • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu a České republiky


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a společnost (Dějepis); Člověk a Příroda (Chemie, Přírodopis, Zeměpis); SŠ: Člověk a společnost (Dějepis); Člověk a Příroda (Chemie, Biologie, Geografie, Geologie)

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.