Moravský kras od severu k jihu

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Během celodenní autobusové exkurze porovnáme severní a střední část Moravského krasu z hlediska geologie a geomorfologie, historie a vlivu osídlení na krajinu a životní prostředí.


Rozšířená anotace


Chcete vidět rozmanitost různých částí Moravského krasu? Navštívit jak propadání vod do podzemí, tak jejich vývěry? Myslíte si, že se mohou lišit jednotlivé oblasti chráněného území? Během celodenní autobusové exkurze porovnáme severní a střední části krasu z hlediska geologie, geomorfologie, historie a vlivu osídlení na krajinu a životní prostředí.
Navštívíme postupně 3 části Moravského krasu. V Holštejně prozkoumáme jeskyni a další krasové jevy. Jednoduchým pokusem si vysvětlíme, jak vznikl vápenec a jak vznikají jeskyně. Na zřícenině hradu Holštejn se zaměříme na středověké osídlení Moravského krasu. Na příkladu hornické vsi Rudice si ukážeme vliv člověka na krasovou krajinu a navštívíme jednu z mála vesnic ležících v centru Moravského krasu. Při dostatku času exkurzi zakončíme v typickém krasovém kaňonu Josefovského údolí, které patří k nejcennějším přírodním lokalitám Moravského krasu, přestože ho v minulosti člověk intenzivně průmyslově využíval.


Základní údaje o programu


Délka programu
7 hod. včetně přestávek, včetně přejezdů mezi lokalitami, doporučená délka programu

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–40

Místo začátku a konce programu – popis místa
začátek – Šošůvka; konec – Josefov, Býčí skála; místo začátku a konce programu i samotnou trasu a navštívená místa lze po individuální domluvě měnit

Požadavky na účastníky
terénní obuv a oblečení, pláštěnka, čelovka (baterka), pití, svačina, psací potřeby


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák charakterizuje krasovou krajinu a popíše vliv člověka a jeho činností na životní prostředí a krajinu v krasové oblasti.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozpozná vápenec na základě jednoduché chemické reakce
 • vyjmenuje alespoň 3 krasové jevy
 • zhodnotí vliv vody na krasovou krajinu
 • vysvětlí vliv lidské činnosti na kvalitu vody
 • charakterizuje geomorfologii krasových oblastí
 • popíše historii využívání krasové krajiny
 • popíše vliv těžby nerostných surovin na krajinu a životní prostředí
 • zažije a vnímá dobrodružství při prolézání jeskyní


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis), SŠ: Člověk a příroda (Biologie, Geologie, Geografie)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.