Džungle pod nohama

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejména hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat, pozorovat i určovat.


Rozšířená anotace


Žáci pracují v týmech přímo v terénu na zadané výzkumné otázce. Hledají, odchytávají a určují bezobratlé živočichy a studují jejich vazby na prostředí. Ve výzkumné lokalitě si vysvětlíme pojmy jako biodiverzita, biotop, ekoton. Žáci používají rozmanité entomologické vybavení, lupy, určovací klíče a atlasy. Žáci se zamýšlí nad vlivem činnosti člověka na životní prostředí bezobratlých živočichů a dozvídají se, že pro některé z nich může hrát důležitou roli třeba i změna klimatu.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek, program lze časově upravit dle vašich možností

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Úvod programu probíhá v zázemí budovy pracoviště Rychta v Krásensku, velká část programu se odehrává na luční a lesní lokalitě asi 500 m za vesnicí.

Požadavky na účastníky
Vybavení: terénní oblečení a obuv, psací potřeby, pití a svačina. Při nepříznivém počasí je nutné program přeložit!


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program využívá přímého kontaktu se světem bezobratlých živočichů. Cílem je podnítit a rozvinout zájem o běžnou přírodu v ČR a vnímavost vůči rozmanitosti života. Žák překonává předsudky a strach z bezobratlých živočichů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vysvětlí vlastními slovy pojem biodiverzita a biotop
 • vyjmenuje alespoň 3 biotopy
 • porovná a najde rozdíly mezi 2 biotopy z hlediska jejich vlastností (oslunění, členitost, management, …)
 • identifikuje v konkrétní krajině místa s nejvyšší biodiverzitou
 • rozliší alespoň 3 skupiny bezobratlých (hmyz, pavoukovci, stonožkovci)
 • charakterizuje přírodní prvky, které ovlivňují druhovou bohatost zkoumané lokality
 • uvede alespoň 2 příklady živočichů, jejichž výskyt v České republice je ovlivněn změnou klimatu
 • navrhne 1 změnu v krajině, která přispěje k podpoře zvýšení druhového bohatství bezobratlých


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova:
 • ZŠ: Ekosystémy
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda (přírodopis); SŠ: Člověk a příroda (biologie)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.