Není green jako green

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vybudovat luxusní golfové hřiště, nebo zachovat zdánlivě nevýznamný rybníček v polích? Rozhodnutí tohoto dilematu je na žácích. Stanou se z nich odborníci, kteří zpracují průzkum mokřadní lokality a doporučí, zda ji zachovat, nebo zrušit tento krajinný prvek.


Rozšířená anotace


Během programu se žáci věnují významu mokřadů v krajině, prozkoumají život v mokřadech a zjistí, co jej může ohrozit. Z žáků se stanou odborníci na mokřadní tematiku a postupně pod vedením lektorů provedou výzkum blízké lokality. Vyzkouší si hydrobiologické odlovy, pomocí kolorimetrických chemických testů i měřicích přístrojů zjistí vybrané chemické parametry vody, prozkoumají organismy ve vodě i v okolí. Na základě zjištěných dat skupiny žáků navrhnou plán rozvoje lokality a vyjádří odborné stanovisko k záměru investora na vybudování golfového hřiště. Jednotlivé aktivity přizpůsobujeme věku žáků.


Základní údaje o programu


Délka programu
6 hod. včetně přestávek, program lze časově upravit dle vašich možností

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta a okolí nedalekého rybníčku, velká část programu probíhá venku

Požadavky na účastníky
přezůvky do budovy, terénní obuv a oblečení, při nepříznivém počasí pláštěnka, pití, svačina, psací potřeby; na pracovišti Rychta lze domluvit oběd


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci dokáží vysvětlit, v čem spočívají přínosy mokřadů pro člověka a přírodu. Prakticky si vyzkouší biologické a chemické stanovení kvality vody a svá zjištění aplikují při vlastní tvorbě návrhu úprav lokality U Rybníčku.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák aplikuje praktické metody poznávání přírody
 • žák zhodnotí využitelnost vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou
 • žák využívá pomůcky a přístroje pro hydrobiologické odlovy a měření kvality vody a na jejich základě zhodnotí kvalitu vody
 • žák uvede příklady výskytu organismů v povrchových vodách a vztahy mezi nimi
 • žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
 • žák zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální úrovni


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, SŠ: Člověk a příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Přírodopis, Zeměpis (Geografie), SŠ: Biologie, Geografie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.