KOUZLO VÁNOC

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je oslaví? Žáci se během týdne blíže seznámí se čtyřmi živly pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a zvyky. Jedná se o upravený osvědčený pobytový program Živly naživo.


Rozšířená anotace


Žáci se budou během zabývají čtyřmi živly a pomáhají jim zachránit jejich Vánoce. S vodou, vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností, které jsou zaměřeny na Vánoční tradice a zvyky. Děti si vyzkouší pečení perníků, výrobu svícnů nebo vánočních ozdob. Vyrobí dárky pro své kamarády i rodinu. Společně s živly zavzpomínají na staré Vánoční tradice jako lití olova, krájení jablíček, házení pantofle či pouštění lodiček. A když Vánoce zachrání, všichni je na závěr společně oslaví.
Tento pobyt je určen pro zimní období od Sv. Martina až po Vánoční svátky. Většina programů probíhá ve vnitřních prostorách budovy Rychty. Dva tříhodinové bloky probíhají ve venkovním prostředí v okolí Krásenska.


Základní údaje o programu


Délka programu
26–29 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci spojují působení živlů s děním v přírodě, sami pomocí pokusů zjišťují fyzikální a chemické vlastnosti živlů. Při rukodělné činností si uvědomují množství energie a pracnost při tvorbě i jednoduchých běžných věcí (svícen, perníčky...)

Výstupy
Žák/dítě:
 • spoluvytváří pravidla komunikace
 • zhodnotí proběhlý den, umí definovat pro něj nejzajímavější části programu
 • si vybavuje prekoncepty k živlu Země, Vzduchu, Ohně a Vody
 • popíše jednu fyzikální nebo chemickou vlastnost vzduchu, vody a ohně
 • prokáže manuální zručnost při rukodělné tvorbě, vyrobí svícen, vánoční ozdobu, upeče perníček, vyrobí dárek pro kamaráda
 • si při rukodělné činností si uvědomuje množství energie a pracnost při tvorbě i jednoduchých běžných věcí
 • při pohybu v přírodě dává do souvislostí působení živlů, pozná 3 pobytová znamení zvířat, rozvíjí svou tělesnou zdatnost u her
 • popíše a provede alespoň jeden vánoční zvyk
 • zformuluje pozitivní zpětnou vazbu pro ostatní spolužáky, vymyslí dobrý skutek či pomoc pro „tajného přítele“


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova Tématické okruhy: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Člověk a společnost

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.