PŘÍRODA NAOSTRO

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybraných biotopech a badatelství. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.


Rozšířená anotace


Pobytový program Příroda naostro je zaměřen především na praktickou biologii a ekologii. Pojďme si otestovat, jaké je to být botanikem, zoologem či ekotoxikologem. Během programu si žáci vyzkouší terénní výzkum z mnoha přírodovědně zaměřených oborů, například ornitologická pozorování, odlov bezobratlých živočichů ve vodě i na souši, rozbory vody kolorimetrickou metodou i pomocí sond. Žáci se během programu naučí pestrou škálu metod přírodovědného výzkumu, kterou využití při vlastním badatelském projektu. Sami si sestaví výzkumnou otázku, metodiku, provedou výzkum, nasbíraná terénní data dále zpracovávají, snaží se jim porozumět, analyzují a interpretují je. Na závěr představují svoji práci na konferenci. Pochopit běh přírody pomůžou žákům také výukové programy, které jsou součástí týdne. Z široké nabídky programů je k dispozici například program o invazních rostlinách a živočiších u nás, simulační hry zaměřené na lesní hospodaření či na vyčerpatelnost přírodních zdrojů a další. Součástí pobytového týdne je pěší či cyklistická exkurze na zajímavé lokality Moravského krasu (okolí Rudice, Holštejna, Ostrova u Macochy aj.).
Pobyt je z velké části venkovní a vázaný na vegetační sezónu, proto se program vyučuje pouze v sezóně od března do listopadu.


Základní údaje o programu


Délka programu
31–33 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí se živou i neživou přírodou zkoumané oblasti a zároveň získají znalosti o vzájemném působení přírody a člověka v tomto místě. Program je také zaměřen na porozumění vybraným ekologickým problémům a především kontakt s živou přírodou.

Výstupy
Žák/dítě:
 • pomocí odborné literatury a zoologického klíče určí nalezené živočichy a rostliny
 • popíše jedno konkrétní přizpůsobení živočicha k životu ve vod
 • na základě nalovených živočichů určí biotický index zkoumané vodní plochy
 • si vyzkouší práci s různými druhy entomologického vybavení
 • na základě vlastního odlovu stanoví minimální počet druhů bezobratlých živočichů vyskytujících se na zkoumané lokalitě (ve vodním prostředí i na souši)
 • popíše vznik krasových jevů
 • sestaví a realizuje vlastní badatelský výzkum


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • ZŠ: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
 • Gy: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda, Člověk a svět práce SŠ: Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.