VODA – PRAMEN ŽIVOTA

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Soubory ke stažení: PDF


Kdo je to blešivec, splešťule či okružák? Kde se bere voda a co dělat, aby voda v krajině zůstávala? Žáci se nejprve v holínkách projdou přímo korytem potoka, zažijí mazlavost bahna, vlhkost vzduchu u vody a budou naslouchat zvukům přírody. Další den se k potoku vrátí, aby ho prozkoumali metodami badatelsky orientovaného učení. Při deskové hře a hravých aktivitách u modelů přirozených a člověkem upravených říčních koryt žáci přemýšlí nad pohybem vody a dopadem regulace toků v člověkem změněné krajině. Na základě skutečných projektů z Jihomoravského kraje sami vytvoří a okomentují vlastní model krajiny. Na závěr žáci přímo v terénu přemýšlejí nad dopady různých opatření a jejich souvislostmi s množstvím vody zadržené v krajině. Gumáky s sebou! Počítejte s blátem! Program je vystavěn na metodách Venkovní výuky.


Rozšířená anotace
Základní údaje o programu


Délka programu
18–20 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je z velké části terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program zejména vede žáky k pochopení křehkosti vodních ekosystémů a závislosti lidské společnosti na vyváženém vodním režimu krajiny.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozliší přirozené a regulované koryto vodního toku,
 • vyvodí důsledky technických úprav vodních toků na vodní režim krajiny,
 • argumentuje ve prospěch ochrany vodních zdrojů,
 • citlivě manipuluje s odchycenými živočichy,
 • určí odchycené živočichy dle určovacího klíče,
 • orientuje se v terénu podle značení,
 • uvede příklady využití energie vody člověkem.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.