Implementace KAP JMK II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 

Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

 

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je garantem klíčové aktivity KA02 Podpora podnikavosti a kreativity.

 

Cílem klíčové aktivity KA02 Podpora podnikavosti a kreativity je podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků nejen partnerských středních škol, podpory síťování škol, vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.


Hlavní cílovou skupinou klíčové aktivity jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků těchto škol a zařízení v JMK, kteří pomocí zvolených dílčích podaktivit zvýší svoje odborné a metodické kompetence v oblasti podnikavosti, iniciativity a kreativity. Projekt těmito podaktivitami reaguje na potřebu hlavní cílové skupiny získat metodickou podporu, sdílet příklady dobré praxe a navázat spolupráci pedagogických pracovníků ze základních a středních škol. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami.


Sekundární cílovou skupinou budou děti a žáci partnerských či spolupracujících škol v Jihomoravském kraji. K přímému ovlivnění dojde u žáků, kteří se budou účastnit programů. Dále dojde ke zvýšení odborných dovedností a vztahu k podnikavosti u nepřímo podpořených dětí a žáků, na které budou působit podpoření pedagogičtí pracovníci síťovaných škol. V rámci podnikavosti se do realizace podaktivit se mohou zapojit žáci všech typů školy a školských zařízení. Další velkou cílovou skupinou, kterou budeme nepřímo podporovat, jsou rodiče dětí a žáků a veřejnost, a to zejména informacemi od výše uvedených cílových skupin, ale také připravovanými aktivitami pro podporu kladného vztahu k podnikavosti. Projekt dále cílí na pracovníky ve vzdělávání a zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

 

Další organizace zapojené do klíčové aktivity KA02:

Každý partner realizuje v oblasti podnikavosti dílčí části jednotlivých podaktivit.

 

Dílčí klíčové aktivity:

KA02-1 P-ZÁZEMÍ

KA02-2 P-SBOROVNA

KA02-3 P-KONFERENCE

KA02-4 P-PROGRAMY

KA02-5 P-PROGRAMY SDÍLENÉ Z JINÝCH REGIONŮ

KA02-6 P-KREATIVITA

 

Podrobnosti ke klíčové kompetenci k podnikavosti.

Portál Podnikavá mysl.

logolink

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*