Praktická environmentální výchova pro pedagogy

 

O projektu

Projekt Praktická environmentální výchova pro pedagogy, trvající v období od 1. prosince 2009 do 30. června 2012, byl zaměřen na posílení vzdělávací reformy v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova (dále EV). Byl základním pilířem činnosti pracoviště Lipky Kamenná. Jeho cílem bylo vytvořit a ověřit komplexní systém vzdělávání a poradenství pro pedagogy koncipovaný dle potřeb všech stupňů škol a pedagogů všech vzdělávacích oblastí.

 

Projekt pomohl inovovat systém dalšího vzdělávání pedagogů v EV a také zvýšit kvalitu a zatraktivnit nabídku vzdělávání pro pedagogy i kolektivy pedagogů škol. Bylo vytvořeno a pilotně ověřeno modulové vzdělávání pro pedagogické sbory základních škol. Projekt se snažil se zaujmout nabídkou oborových seminářů i pedagogy předmětů, jejichž propojení s EV je obtížné, a prakticky i metodicky podporoval výuku EV v terénu. Dovršili jsme také dlouhodobou spolupráci s učiteli na začlenění regionálních témat do výuky. Kamenná se díky těmto aktivitám stala uznávaným environmentálním vzdělávacím centrem pro pedagogy.

 

Bilance projektu

Snahou projektu bylo oslovit co největší počet účastníků z Jihomoravského kraje s nabídkou kvalitních akcí a poskytování široké škály služeb s environmentálním zaměřením. Zájem učitelů, který se nejvíce vztahoval na exkurze a tematické semináře, přesáhl naše očekávání. Ukázalo se však, že kromě jednorázových akcí pedagogové hledají koncepční podporu environmentální výchovy. Využívali proto nabídky pravidelných informačních rozesílek, metodické pomoci a konzultací v oblasti budování přírodních učeben, regionální výchovy a začleňování EVVO do ŠVP. Celé školní týmy se účastnily pilotních seminářů modulového vzdělávání.

 

 

Publikace

V rámci projektu bylo vydáno celkem 36 metodických publikací, jejichž autory jsou pedagogové Lipky, učitelé ze základních i středních škol a odborníci různých přírodovědných i humanitních oborů. Vydané publikace jsou jedinečné nejen v Jihomoravském kraji, ale i v celé ČR. Jedná se především o ucelenou sadu metodických listů pro budování a údržbu školních přírodních učeben a unikátní metodiku tvorby regionálních učebnic, která je vyvrcholením několikaleté práce týmu autorů regionálních publikací. Naší snahou bylo také doplnit chybějící publikace pro učitele z MŠ a podpořit začlenění environmentálních prvků do estetické výchovy. Ojedinělý je také soubor metodických materiálů pro učitele, který navazuje na modulové vzdělávání učitelů.

 

Přehled všech publikací vydaných v projektu naleznete zde.

 

 

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1: Komplexní systém vzdělávacích seminářů a konferencí

Stávající model konferencí a seminářů v oblasti EVVO byl propojen do komplexního systému dalšího vzdělávání pedagogů v Jihomoravském kraji.

 • 5 konferencí k environmentální výchově (KONEV a KONVIČKA)
 • 3 komplexní semináře o průřezovém tématu EV v ŠVP, tzv. Malé konference o aktuálních problémech EV
 • 2 třídenní semináře pro absolventy specializačního studia EV
 • 8 komplexních seminářů o průřezovém tématu EV v ŠVP pro pedagogy MŠ a ZŠ

 

 

Klíčová aktivita 2: Tvorba a ověření modulového vzdělávání

Pro potřeby koncepčního vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti EVVO byl vytvořen systém modulového vzdělávání s nabídkou seminářů a metodických materiálů.

 • vytvořeno 38 modulů v rozsahu 2–6 hodin výuky, jejich přehled lze stáhnout zde
 • vydáno 18 metodických listů
 • pilotně ověřeno modulové vzdělávání na seminářích pro 4 pedagogické sbory

 

 

Klíčová aktivita 3: Podpora výuky průřezového tématu EV v terénu

Zaměřili jsme se na vzdělávání pedagogů v oblasti terénního vyučování, protože kontakt s reálnou přírodou má ve výchově a vzdělávání žáků nezastupitelnou roli.

 • 12 vzdělávacích exkurzí (z toho 7 jednodenních exkurzí pro pedagogy MŠ, 4 třídenní a jedna čtyřdenní exkurze pro pedagogy ZŠ a SŠ)
 • 2 Repetitoria terénní přírodovědy (týdenní kurzy zaměřené na opakování přírodovědných znalostí a dovedností v terénu s ohledem na didaktické zásady a metodickou pomoc)
 • 8 odborných seminářů zaměřených na využití školní zahrady jako přírodní učebny (3 semináře pro začátečníky a 5 seminářů pro pokročilé)
 • vydáno 5 metodických publikací a 1 didaktická pomůcka

 

 

Klíčová aktivita 4: EV v různých vzdělávacích oblastech

Tato klíčová aktivita byla zaměřena na implementaci průřezového tématu EV do výuky různých předmětů.

 • 16 vzdělávacích seminářů propojujících EV s různými vzdělávacími obory a ostatními průřezovými tématy – např. zeměpisem, matematikou, chemií či hudební výchovou
 • týdenní kurz Letní škola EV ve výtvarné výchově
 • třídenní seminář o začlenění regionu do ŠVP
 • 2 metodické publikace

 

 

Klíčová aktivita 5: Metodická podpora škol

Po celou dobu trvání projektu poskytovala Lipka pedagogům konzultační a poradenskou činnost v oblasti EVVO. Probíhaly informační rozesílky do 168 škol a školek zapojených v krajské síti týkající se aktuální problematiky životního prostředí, nabídky vzdělávacích kurzů, publikací, didaktických pomůcek a možností získání finančních prostředků. Poskytli jsme konzultace a poradenství 206 osobám v oblasti ekologie a EV.

 

 

Klíčová aktivita 6: Vzdělávání pracovníků Lipky

Klíčová aktivita byla zaměřena na podporu kvality a efektivity vzdělávání, které Lipka dlouhodobě poskytuje školám a školským zařízením, a na zvýšení kvality řízení organizace. Těžiště vzdělávání zaměstnanců bylo v nových didaktických metodách a pedagogických přístupech, zlepšení informovanosti o aktuálních environmentálních otázkách a prohloubení odborných znalostí. Vzdělávání řídících pracovníků se týkalo oblasti řízení, personalistiky, komunikace či veřejných zakázek.

 • 15 jednodenních seminářů pro zaměstnance Lipky
 • 5 jednodenních seminářů pro řídící pracovníky Lipky
 • 2 dlouhodobé kurzy (Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován)
 • 5 vzdělávacích exkurzí (z toho 3 v rámci ČR a dvě zahraniční)

 

Publicita projektu

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.