Venkovní výuka – 1. fáze: Senzitivita

V první fázi se žáci seznamují s územím a získávají k němu vztah.

Fotogalerie:


Venkovní výuka – 2. fáze: Badatelství

Ve druhé fázi žáci území podrobně zkoumají a objevují jeho vlastnosti.

Fotogalerie:


Venkovní výuka – 3. fáze: Souvislosti

Ve třetí fázi hledají žáci souvislosti a uvažují, jaký vliv mohou mít na dané území změny způsobené přírodními silami nebo člověkem.

Fotogalerie:


**