ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR:

Vyzrajeme na klima?

Školní rok: 2019/2020
Pořádá pracoviště Lipky: Kamenná
Zahájení tábora: 10.08.2020
Ukončení tábora: 12.08.2020
Věk dětí: 60+
Zaměření: PŘÍMĚSTSKÝ, tvořivý, zahradnický
Vedoucí: Dana Křivánková
Kontakt na vedoucího: jitka.martinkova@lipka.cz
Cena: 450 Kč

Letní příměstský tábor pro seniory (60+)

 

BĚHEM TŘÍ DNŮ SE BUDEME VĚNOVAT HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ NA TO, JAK SE AKLIMATIZOVAT NA PŘICHÁZEJÍCÍ ZMĚNY – V ZAHRADĚ, DOMA, V RODINĚ, VE SPOLEČNOSTI, PŘI NAKUPOVÁNÍ

 

Přijďte s námi a s dalšími stejně naladěnými seniory zažít tvořivou i hojivou atmosféru zahrady U Řeky. Čeká na vás spousta inspirace, nevšedních zážitků a nových zkušeností!

 

Těší se na vás Dana Křivánková.

 

Počet míst je omezen, tak neváhejte! Hlaste se do 15. července 2020.

 

Tábor je podpořen z dotace Odboru zdraví Magistrátu města Brna.Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  jméno:
  
  příjmení:
  
  rodné číslo (formát 123456/1234):
  /  
  státní občanství:
  
  místo trvalého pobytu:
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  

  typ školy:
  

  škola (navštěvovaná či dokončená – nikoli ta, na kterou osoba nastupuje):
  
  Uveďte zdravotní obtíže, alergie a další specifika zdravotního stavu či omezení.
  Uveďte prosím také případné znevýhodnění či potřebu individuálního pedagogického
  přístupu (ADHD, PAS, poruchy učení, apod.):

  
  jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
  
  kontaktní adresa zákonného zástupce dítěte (neuvádějte, pokud se údaje shodují s výše uvedenými):
  
  město:
  
  PSČ (formát 12345):
  
  kontaktní telefon zákonného zástupce dítěte (formát 123456789)
  (u osoby starší 18 let kontaktní telefon na Vás):

  
  kontaktní e-mailová adresa
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  zdravotní pojišťovna:
  

Poplatek za tábor se hradí převodem na účet, informace k platbě vám budou po odeslání přihlášky zaslány na uvedený kontaktní e-mail. V případě, že potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, uveďte níže fakturační údaje. Faktura bude zaslána na uvedený kontaktní e-mail.
  Fakturační údaje – název organizace, adresa, IČO, DIČ:
  
  

   Tímto uděluji Lipce – školskému zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Lipová 233/20, 602 00 Brno, IČO: 449 93 447, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
  
  
  
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s následujícími dokumenty a že beru vše na vědomí:
                    Stornopodmínky,
                    Vnitřní řád Lipky (platí pro příměstské tábory),
                    Táborový řád,
                    výtah ze Směrnice pro ochranu osobních a citlivých údajů

     

 

Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro veřejnost a dalších novinkách, které Lipka pořádá.

  

© LIPKA 2020