XV. ročník Soutěže diplomových prací

Vyhodnocení XV. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference ve středu 29. listopadu 2017 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2017 soutěžilo 25 prací, z toho 8 prací v bakalářské kategorii a 17 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila čtyři bakalářské a šest diplomových prací.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

1. Kateřina Kmecová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Ukázková zahrada prezentující přírodní hodnoty Národního parku Podyjí – předložila obdivuhodný záměr ukázkové zahrady přírodních hodnot v Národním parku Podyjí, včetně detailů založení společenstev či specifických managementů různých stanovišť.

2. Lucie Gernešová (MENDELU, Agronomická faktulta): Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu – sleduje vývoj kvality vody Zbýšovského náhonu během napojování obcí na kanalizaci. Těžko najít lepší zhodnocení dopadů výstavby kanalizací u menších obcí na drobné vodní toky.
3. Kristýna Kohoutková (MENDELU, Zahradnická fakulta): Obraz sídla v krajině – zakotvuje téma ochrany vizuálního dojmu krajiny. V době tlaku na zastavování „téměř čímkoliv, co si investor dokáže prosadit“ jde o práci mimořádně hodnotnou a inspirativní.

V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:
1. Kateřina Baťková (VUT, Fakulta architektury): Břeclav – revitalizace areálu bývalého cukrovaru – vytvořila fantastický manuál na revitalizaci historického průmyslového areálu. Modelově pracuje s bývalým cukrovarem v Břeclavi. Hodnotitelé se shodli: kéž by se vedení měst při revitalizacích inspirovala touto prací!
2. Marie Matoušková (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Differences in photosynthesis and plant water status between coppice and high forest (Rozdíly ve fotosyntéze a vodním provozu mezi nízkým a vysokým lesem) – výjimečně propojila exaktní vědu s praktickými výstupy. Dokazuje pozitivní efekt výmladkového lesnického hospodaření ve vztahu ke stresu suchem.
3. Monika Šafářová (VUT, Fakulta architektury): Res Publica / Civitas Socialis – Strachotín – snaží se vytvořit prostor pro diskuzi a spolupráci u kontroverzního tématu Novomlýnských nádrží. Činí tak s výjimečným nadhledem a svá řešení navrhuje z pozice architektky. Této práci byla udělena i Cena Ekologického institutu Veronica.

Cena Lipky:
Lenka Hamajová (MENDELU, Provozně ekonomická fakulta): Marketingové odporučenia pre riešenie plytvania potravinami v Juhomoravskom kraji – zaujala rozsáhlou návrhovou částí s řadou realizovatelných kroků pro zlepšení situace s plýtváním potravin, včetně spolupráce s potravinovou bankou.
Lucie Štrublová (roz. Vlková) (MU, Lékařská fakulta): Nebuď plýtvák – intervenční projekt – překládá intervenční projekt ovlivňující chování a postoje středoškoláků. Aleš Máchal považuje její metodiku „Nebuď plýtvák“ za inspirativní pro učitele i střediska EV.

Cena Odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK:
Anna Dašková (VUT, Stavební fakulta): Znečištění krasových toků v povodí Říčky – prokazuje, že drobné vodní toky povodí Říčky v CHKO Moravský kras jsou oproti očekávání poměrně významně znečištěné.

 

Cena Komise hodnotitelů:

Veronika Musilová (MU, Přírodovědecká fakulta): Hepatotoxické a hepatokarcinogenní účinky chemických látek v kulturách buněčných sféroidů – svým výzkumem posouvá poznání působení škodlivých chemických látek na buňky simulující jaterní tkáň.

 

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2017.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.