DŘEVĚNÝ SVĚT

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Larva brouka tesaříka provede děti od kořene až po korunu stromu a seznámí je se životem stromů a jejich využitím. V rámci programu si děti na kachlových kamnech upečou bramborové placky.


Rozšířená anotace


Po úvodním příběhu žáky programem provází larva brouka tesaříka. Žáci se při didaktické hře seznamují s jejím životem. Tato larva provede žáky od kořene až po korunu stromu a seznámí je s jejich životem a využitím. Žáci si prohlédnou vypreparovaný kořenový systém smrku a doupný strom. Složí si dřevěné stromy a zahrají si didaktickou hru na dřevěné předměty. V rámci programu si žáci zatopí v kachlových kamnech a upečou si na nich bramborové placky. V terénní části programu si zahrají pohybovou hru na stromy a vítr, pohybovou hru na bouřku a na zopakování si vytvoří strom z přírodnin.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, podle počasí přibalte gumáky.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomí způsoby používání dřeva člověkem jako obnovitelného zdroje. Uvědomí si význam doupných stromů a mrtvého dřeva v přírodě. Vysvětlí význam stromů pro přírodu.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje jednotlivé části stromu a popíše jejich funkce,
  • vysvětlí význam dřeva pro živočichy a pro člověka,
  • popíše postup při rozdělávání ohně v kamnech a připraví vlastní bramborovou placku,
  • vysvětlí pojem doupné stromy a popíše, proč jsou v lese důležité,
  • rozliší dřevěné výrobky od výrobků z jiných materiálů
  • s pomocí obrázků popíše vývoj tesaříka.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence komunikativní
  • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.