Kontakty

Zapojené organizace

Vedení projektu:


Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

 

Věcný manažer projektu Manažerka projektu Finanční manažerka projektu Manažerka pro publicitu

Jiří Vorlíček

+420 543 420 823

jiri.vorlicek(at)lipka.cz

Jana Dvořáčková

+420 543 420 824

jana.dvorackova(at)lipka.cz

Helena Žvaková

+420 543 421 543

helena.zvakova(at)lipka.cz

Veronika Neckařová

+420 720 996 850

veronika.neckarova(at)lipka.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři:

Středisko ekologické výchovy

SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Eliška Hájková

eliska.hajkova(at)ekologickavychova.cz

 

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Michaela Černá

michaela.cerna(at)terezanet.cz

 

Člověk v tísni, o.p.s.

Vzdělávací program Varianty

Kristýna Svatá

kristyna.svata(at)clovekvtisni.cz

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Martin Bílek

martin.bilek(at)uhk.cz

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií MU

 

Tereza Modráková

civis(at)fss.muni.cz

 

NaZemi, z. s.

Kristýna Hrubanová

kristyna.hrubanova(at)nazemi.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojené základní a střední školy:

Přehled zapojených škol

 


Klíčoví lidé

Manažerka projektu: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova(at)lipka.cz

Věcný manažer projektu: Jiří Vorlíček, jiri.vorlicek(at)lipka.cz

 

Garanti klíčových aktivit:

KA 2. Analýza současného stavu: Tereza Modráková (MU), civis(at)fss.muni.cz

KA 3. Didaktická platforma: Eliška Hájková (SEVER), eliska.hajkova(at)ekologickavychova.cz

KA 4. Komunity praxe: Pavla Švecová (Lipka), pavla.svecova(at)lipka.cz

KA 5. Spolupráce didaktik: Martin Bílek (UHK), martin.bilek(at)uhk.cz

KA 6. Evaluace: Tereza Modráková (MU), civis(at)fss.muni.cz

KA 7. Vývojové kontinuum: Hana Mikulicová (Lipka), hana.mikulicova(at)lipka.cz

KA 8. Institucionální podpora: Jiří Kulich (SEVER), jiri.kulich(at)ekologickavychova.cz

 

 

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

**