XI. ročník soutěže studentských prací

20. listopadu 2013 byly vyhlášeny výsledky XI. ročníku Soutěže studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Soutěž pořádá Jihomoravský kraj prostřednictvím Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.


Soutěže se účastnilo celkem 29 účastníků z přírodovědných, humanitních i technických oborů, z toho 10 bakalářů a 19 diplomantů. Práce posuzovala odborná komise složená z téměř dvaceti akademických pracovníků, představitelů nevládních organizací, zaměstnanců odboru životního prostředí JMK a odborníků z praxe i z neziskového sektoru.

 


V kategorii bakalářských prací obsadili první tři místa:

1. Eliška Nekvapilová (JU, Přírodovědecká fakulta): Použití poloparazitů r. Rhinanthus v projektech obnovy květnatých luk

2. Martin Králík (MU, Ekonomicko-správní fakulta): Příčiny a důsledky zavedení ekologického poplatku za převod automobilu v ČR

3. Hana Syrová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Tvorba prostoru na principech celostního vnímání


Zvláštní cenu Ekologického institutu Veronica obdržela Zuzana Szolgayová (MU, Přírodovědecká fakulta) za práci Design laboratorního experimentu pro fylogenetickou rekonstrukci vybraných genů u netopýrů s geomykózou.

 


V kategorii diplomových prací byli ceněni:

1. Jana Zuntychová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Suburbánní výstavba jako obytná krajina

2. Pavlína Šarayová (VUT, Fakulta architektury): Hitlerova nedálnice spojnice

3. Linda Pišová (VUT, Fakulta architektury): Nová nábřeží – Svitava


Zvláštní cena vedoucí odboru ŽP KrÚ JMK byla udělena Tomáši Babkovi (MENDELU, Zahradnická fakulta) za práci Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů – Svah mezi Vinohrady a Židenicemi v Brně.

 

Zvláštní cenu Lipky obdržela Veronika Frélichová (MU, Fakulta sociálních studií) za práci Jídlo s tváří farmáře: komunitou podporované zemědělství v České republice


Zvláštní cenu odborné komise obdržela Veronika Tomanová (MENDELU, Zahradnická fakulta) za práci Návrh ekologické sítě jako součást managementu krajiny v okolí obce Ústup

 

 

Odkazy a soubory ke stažení

Sborník s anotacemi všech do soutěže přihlášených studentských prací. Najdete v něm i kontakty na autory prací.

 

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

 

 

 

 

 

Fotogalerie:


FOTOGALERIE

**