XIV. ročník Soutěže diplomových prací

Vyhodnocení XIV. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo v rámci tradiční mezioborové konference v úterý 22. listopadu 2016 v sále ZJMK v Brně. V roce 2016 soutěžilo 28 kvalitních prací z nejrůznějších oborů z 12 fakult a 6 univerzit. Z toho 8 prací v bakalářské kategorii a 20 v kategorii diplomové.

 

V kategorii bakalářských prací získali ocenění:

1. Martin Musil (MU, Přírodovědecká fakulta): Využití crowdsourcingu pro sběr a aktualizaci dat v oblasti fyzické geografie –práce nahlíží do budoucnosti sběru dat pro monitoring ochrany přírody v podobě dobrovolného zapojení veřejnosti prostřednictvím mobilní aplikace.

2. Barbora Čadová (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta): Ontogeneze versus věk u břízy bělokoré (Betula pendula Roth) – práce prokazuje, že na stromech v městském prostředí se podepisuje stresové prostředí do té míry, že vypadají výrazně starší, než ve skutečnosti jsou.

3. Štěpánka Freithová (VUT, Fakulta chemická): Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému – práce hodnotí schopnost brněnských čistíren odpadních vod poradit si se syntetickými vonnými látkami.

 

V kategorii diplomových prací získali ocenění:

1. Pavla Kratochvílová (MENDELU, Zahradnická fakulta): Krajinářská studie vybraného území – práce představuje novou divočinu s takovou precizností a šíří záběru, že její absolventská práce má spíše podobu monografie připravené k vydání.

2. Martina Buchtová (MENDELU, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií): Vliv chráněných krajinných oblastí na rozvoj regionu – práce prověřuje 31 argumentů proti vyhlášení CHKO Soutok srovnáním s praxí v již existujících CHKO.

3. Eliška Malaníková (MU, Přírodovědecká fakulta): Obnova druhově bohatých travních porostů v Bílých Karpatech z hlediska fytofágního hmyzu – práce shrnuje tříletý výzkum úspěšnosti obnovy lučních porostů na bývalé orné půdě v Bílých Karpatech, indikované pomocí výskytu fytofágního hmyzu.

 

Zvláštní cenu Lipky získala Ivana Gregorová (VUT, Fakulta architektury) za práci Systém RESTART – revitalizace a prostorová kultivace kláštera dominikánů ve Znojmě, která představila originální vizi propojení nevyužívaných církevních staveb s potřebami dětí a mladistvých z dětských domovů.

 

Zvláštní cenu Odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK získala Monika Bejčková (MENDELU, Lesnická a dřevařská fakulta) s prací Okrasné palouky na ŠLP ML Křtiny (polesí Bílovice nad Svitavou) – dendrologická inventarizace, ve které znovuobjevuje kulturní a estetické bohatství fenoménu okrasných lesních palouků a navrhuje management pro jejich zachování pro další generace.

 

Anotace ke všem soutěžícím pracem opět obsahuje sborník Studenti pro Jihomoravský kraj 2016.

 

Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

Výsledky předchozích ročníků si můžete prohlédnout zde.

 

V případě dotazů se obraťte na RNDr. Jana Trávníčka, MSc. (jan.travnicek(at)lipka.cz, tel. 732 827 063).

 

FOTOGALERIE

**