Jaký bude život našich dětí v budoucnosti? A jak je na něj připravuje současný systém vzdělávání? Konference zaměřená na formování občanských a sociálních kompetencí probehla v pondělí 27. března 2017 na PřF Univerzity Hradec Králové.

 

Zájemcům z řad studentů učitelství, učitelů i akademických pracovníků zabývajících se učitelskými obory byl představen projekt CIVIS a zejména vybrané metodiky, na které je zaměřen: Active Citizens, Global Storylines, GLOBE, Místně zakotvené učení – škola pro udržitelný život a Venkovní učení. Diskutovali jsme o možnostech jejich zařazení do učitelské přípravy napříč obory.


Oborové didaktiky jsou profesionalizující součástí učitelské přípravy a spolupráce v projektu s „lidmi odjinud“ je pro nás, oborové didaktiky, velmi cenná a obohacující. Chceme svým zapojením do projektu prokázat, že izolovaná výuka předmětů, tzv. předmětářství, už není výzvou pro budoucnost. Spolupráce v učitelské přípravě (zejména oborových didaktik) i ve školní praxi na společných výzvách, jimiž jsou i občanské a sociální kompetence, je jednoznačně nevyhnutelná“, vysvětluje koordinátor klíčové aktivity a zároveň konference, profesor Martin Bílek z Přírodovědecké fakulty UHK.

Fotogalerie:


**