Vnímejme tragické poselství Davida Buckela!

Navzdory všem různě motivovaným popíračům globálního oteplování, jejichž hlas je bohužel stále slyšitelný víc než stanoviska drtivé většiny světových klimatologů, ke globálnímu klimatickému rozvratu nade vši pochybnost skutečně dochází. Jeho hlavní příčinou je spalování obrovského množství fosilních paliv a tím vyvolané uvolňování gigatun oxidu uhličitého do ovzduší, které zesilují účinek skleníkového efektu.

 

Ano, tohle všechno víme už dlouho, ale neděláme prakticky nic (anebo jen velice málo) pro to, aby se neustále se zhoršující situace měnila k lepšímu. Jako bychom i my, environmentalisté a ekopedagogové, upadli do jakési letargie a smíření se skutečností, že naše možnosti prosadit nezbytné změny v nakládání s ropou, uhlím i zemním plynem jsou vlastně nulové. Ale tak beznadějné to rozhodně není. Kromě záslužných energetických a klimatických kampaní Greenpeace ČR je u nás obdivuhodnou výjimkou také občanské hnutí proti těžbě a spalování uhlí Limity jsme my.

 

A co my ostatní? Dokážeme se vzchopit po seznámení s hrůznou zprávou o smrti amerického právníka Davida Buckela? Víme vůbec o tom, že se v polovině dubna v Brooklynu upálil na protest proti znečišťování Země fosilními palivy? O jeho činu informovala naše média velmi spoře, pokud vůbec – například Deník.cz v článku Uznávaný právník se upálil. Na protest proti fosilním palivům. Ostrůvkem v moři nezájmu médií o dobrovolnou smrt Davida Buckela je podnětná úvaha Zuzany Vlasaté na stránkách Deníku Referendum David Buckel – oběť environmentálního žalu.

 

Pro mnohé občany je tento zoufalý čin nepochopitelný, poněvadž žádné nebezpečí klimatických změn nevnímají. Připadá mi, že právě zde je naše úloha, kterou nesmíme opomíjet: neúnavně a přijatelným způsobem vysvětlovat dětem, studentům, učitelům, ale i seniorům na nejrůznějších našich akcích, o co se jedná. Proč je tak důležité chtít po politicích, aby usilovali o bezuhlíkovou energetiku a zasazovali se o konkrétní účinné změny v zemědělském i lesním hospodaření.

Že je stále větší sucho, ví už snad každý. Ale jak tyhle nesnáze souvisejí s tragickým činem Davida Buckela a k čemu by nás měl tento skutek přimět, o tom už víme méně. Snažně nás všechny prosím: napravme to, více se zajímejme, informujme sebe i jiné, vysvětlujme, jděme sami větším osobním příkladem v umenšování spotřeby fosilních paliv!

 

A kde hledat inspiraci? Výtečnou oporou nám mohou být texty vědců z CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kteří nám dovedou odborné poznatky o měnícím se klimatu zprostředkovat srozumitelným způsobem, jako třeba Mgr. Alexander Ač, Ph.D. v rozhovoru na webu Neovlivní Znepokojivá vize podložená fakty. Klimatolog Ač popisuje Evropu za 20 let nebo Dalibor Janouš v knížce pro děti Proč zlobí klima. Pro střední školy lze plně doporučit publikaci Jak učit o změně klimatu Václava Kopeckého a Jakuba Eberleho, kterou vydala Asociace pro mezinárodní otázky.

 

Aleš Máchal, 30. dubna 2018

Fotogalerie:


**