Pomozme najít české Grety Thunberg!

Dovolím si nejprve připomenout původní smysl slova radikální. Nahlédneme-li do slovníku cizích slov, abychom se ubezpečili o správném výkladu adjektiva radikální, dočteme se, že znamená rozhodný, pevný, důkladný. To je bezpochyby pravda, avšak není od věci dodat, že tento výraz pochází od latinského slova radix, česky kořen. Být radikální tedy v původním slova smyslu znamená jít ke kořeni, k jádru věci. A to je přesně ono umění, které už od svých patnácti let skvěle ovládá studentka stockholmského gymnázia Greta Thunberg, která v posledních měsících sedává každý pátek v blízkosti švédského parlamentu s transparentem, jehož prostřednictvím upozorňuje na nečinnost politiků ve snižování emisí skleníkových plynů.

 

Greta si důkladně osvojila vědecké poznatky jednoznačně prokazující vliv člověka na změny klimatu a se svojí sympaticky zarputilou cílevědomostí vystoupila na světové konferenci TEDx ve Stockholmu. Posluchačům zcela otevřeně vysvětlila, proč považuje za nezbytné, aby se ve školách stávkovalo za záchranu světa a skrze to upozornilo na nutnost snížení skleníkových plynů („School strike for climate – save the World changing the rules“). 12. prosince 2018 se jí podařilo pronést naléhavou řeč na celosvětové klimatické konferenci v Katovicích, kde mj. prohlásila: „Mluvíte jen o trvalém zeleném hospodářském růstu, protože se bojíte, že byste ztratili popularitu. Mluvíte jen o tom, jak pokračovat ve špatných nápadech, které nás dostaly do tohoto zmatku, i když jedinou smysluplnou věcí je zatažení záchranné brzdy. Nejste dostatečně zralí, abyste řekli, jaká skutečně situace je. Dokonce i toto břímě necháte na nás, dětech.“


Následně 24. ledna 2019 teprve šestnáctiletá Greta s obrovskou odvahou vystoupila na Ekonomickém fóru v Davosu, kde přivedla účastníky svou přímostí do těžkých rozpaků, jak snadno pochopíme, přečteme-li si její statečný proslov (http://denikreferendum.cz/clanek/29022-jednejme-jako-by-nam-horela-strecha-nad-hlavou-protoze-nam-hori). Zde se také setkala se svojí podpůrkyní, 85 letou legendou světové ochrany přírody Jane Goodallovou, proslulou bioložkou a znalkyní primátů (viz foto).

 

Snad kromě časopisu Respekt nenalezly Gretiny aktivity v českých tištěných médiích výraznější publicitu, natož podporu. Vyrojily se však přezíravé odsudky, jak o nich výborně píše Zuzana Vlasatá v Deníku Referendum (http://denikreferendum.cz/clanek/29056-komu-vadi-greta-t).

 

Nerad bych byl špatným prorokem, ale stále častěji mi připadá, že právě to, o co se Greta snaží a jakým způsobem to provádí, je – navzdory zdánlivé naivitě a idealismu – už vlastně jedinou možností, jak konečně probudit také naše středoškoláky, snad i mnohé dosud lhostejné a neinformované spoluobčany, kéž by i aspoň některé osvícenější politiky. Proto si dovolím doporučit: mluvme o Gretě a jejích následovnících a o smyslu jejich protestů s našimi žáky, studenty, kolegy i kamarády. Výše uvedené citace a odkazy mohou k těmto debatám přispět jako nezbytný informační základ. Nedejme se ukolébat bláhovými představami, že na nápravu je pořád ještě čas. Není!

 

P. S. Zpráva ze Společnosti pro udržitelný život (STUŽ) uvádí, že „Také u nás se situace začíná obracet a mladí a hodně mladí si začínají uvědomovat, že jim, jako starší generace, planetu v moc dobrém stavu nezanecháváme, a začínají uvažovat co s tím. V pátek 15. března by měla proběhnout celosvětová stávka mladých za ochranu klimatu a i naši školáci se chtějí připojit. Měli bychom je v tom podporovat, protože kdo jiný, než oni, je schopný pohnout politiky“.

Aleš Máchal, 16/02/19

Fotogalerie:


**