POBYTOVÝ PROGRAM BAREVNÝ PODZIM PRO 1. ST. ZŠ – VČELÍ ÚDOLÍ (metodika)


L. Vladová, P. Nejezchlebová, I. Křenovská


Kod materiálu: mater102


Program žáky seznamuje se životem včel. Proměnění ve včely poznávají svět jejich očima prostřednictvím praktických simulačních aktivit.

V úvodní motivaci je pedagog coby smutný včelař žádá, aby vyšetřili, proč jsou včely v jeho úlu neklidné. Žáci postupně zjišťují, že se včely bojí povodně, která nedávno prošla sousedním údolím a byla způsobena nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Praktickým zkoumáním vlastností a podob vody i charakteru formování údolí a toku říčky v okolí základny žáci postupně zjistí, že se vliv člověka neodrazil v krajině natolik, že by se včely měly obávat.

Závěrem dají žáci doporučení lidem, co mají dělat či změnit, aby zmírnili rizika sucha nebo povodní.
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**