PŘÍBĚHY Z PŘÍRODY (metodika)


I. Křenovská, J. Pavlíčková, V. Brázdilová, E. Kazdová, L. Vrtělová, M. Vejmělková, L. Sedláková Zme


Kod materiálu: mater103


Vzdělávací cyklus čtyř na sebe navazujících tematických bloků. Žáci se postupně věnují biotopům půdy, zahrady a rybníka. V první části zkoumají život a význam žížaly v přírodě, vliv člověka na životní prostředí žížal, zejména utužováním půdy a orbou. Druhá část navazuje na téma půdy pěstováním rostlin v zahradě. Žáci se seznamují s domácími zvířaty a jejich chovem. Třetí část se zabývá prostředím rybníka a vlastnostmi vody. Je doplněna o praktické činnosti jako jsou příprava a rozdělávání ohně, řezání dřeva, pečení placek z kynutého těsta a také o výtvarnou činnost – tisk barvami na látku.

Pro žádky 1. stupně ZŠ, 3. – 5. ročník, vč. žáků se SVP (žáci s tělesným a neurologickým postižením).
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**