PŘÍBĚHY OD STARÉHO DUBU (metodika)


L. Šimková, P. Veselá, M. Hulcová, L. Pešková, J. Kováčová, I. Křenovská


Kod materiálu: mater105


Blokový program ve třídě a na školní zahradě pro mateřské školy.

Program je tvořen sedmi tématy, kterými děti provází sojka a dřevěný model dubu. Každé téma je uvozeno příběhem od starého dubu, který dětem sojka vypráví. Téma jsou vybrána tak, aby děti s živočichy a rostlinami o kterých pojednávají, mohly přijít opravdu do styku, prohlédnout si je a případně i osahat.

Děti se učí šetrně pozorovat rostliny a živočichy a pozorně se dívat kolem sebe. Poznávají jednoduché ekologické souvislosti, např. potravní vztahy. Příroda je pro ně místem vzdělávání i hry.

V programu jsou zpracovány tyto tematické bloky: Strom, Pavouk, Houba, Ochmet, Sýkorka, Veverka, Závěrečné setkání se sojkou a stromem. Hlavní aktéři všech témat z řad živočichů a rostlin jsou vyhotoveni ve formě loutek a v průběhu cyklu oživují dřevěný strom. Děti si s nimi mohou hrát i ve svém volném čase a vybavovat si své prožitky a informace z programu.
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**