EKOTURISTICKÁ KANCELÁŘ (metodika)


A. Veselá, M. Leischnerová, J. Halúzová, V. Kolářová


Kod materiálu: mater96


Třídenní výukový program pro středoškoláky zaměřený na biologické a místně poznávací pobyty v chráněných územích, poznávání místních reálií, interpretaci kulturního a přírodního dědictví, aktivní ochranu přírody a učení se prožitky.

Ekoturistická kancelář s. r. o. vytváří žákům alias účastníkům zájezdu dovolenou snů v chráněných krajinných oblastech. Delegáti turistické kanceláře zprostředkují žákům hloubkový průzkum chráněných krajinných oblastí a jedinečné zážitky v místech, kam se ne každý smrtelník může jít podívat. Žáci zkoumají ornitologickou, entomologickou a botanickou pestrost kulturní krajiny a krajiny chráněné.

 

 
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:**