Pro pedagogy a vychovatele

Pro pedagogy a vychovatele pořádáme na pracovišti Lipová dva typy vzdělávání – semináře a tvořivé kurzy. Ze seminářů si odnesete Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT, na kurzech můžete po vyžádání dostat potvrzení o jejich absolvování, nejsou však akreditované.

Podívejte se na aktuální nabídku vzdělávacích akcí pro pedagogy na školní rok 2019/2020.

 

Semináře

Několikrát do roka se konají semináře pro vychovatele školních družin, učitele mateřských škol a prvního stupně ZŠ. Jejich cílem je prohloubit environmentální vědomosti a inspirovat vychovatele a pedagogy k novým aktivitám v praxi. Přírodovědné zaměření všech aktivit, které si na seminářích vyzkoušíte, vybízí k jejich využití při přípravě škol v přírodě i jednodenních výletů. Náplň seminářů se snažíme vybírat podle přání samotných účastníků.

 

Součástí každého semináře je teoretická část, která ujasní a obohatí dosavadní vědomosti. Převažuje však část praktická, ve které se prolínají tvořivé, hravé i dramatické aktivity. Čas od času je na seminář přizván host, který prezentuje svou činnost – například uměleckou, chovatelskou či odbornou.

 

Z každého semináře si odnesete jak materiály z teoretické části, tak různé šablony, návody na výrobu a zdroje pro vyhledávání dalších informací a inspirací.

 

Na semináře a dílny je nutné se předem přihlásit. Nárok na cenu pro pedagogy je třeba prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

 

Termíny seminářů a workshopů

3. října 2018 – středa

Hlavní částí semináře budou ukázky a praktická realizace hraček z přírodního materiálu (konkrétně kámen, dřevo a semena rostliny), které si účastníci na semináři vyrobí a většinu z nich si budou moci vyrobit také s dětmi ve své organizaci.  Dozvíte se také o významu práce s přírodními materiály a jejím využití při environmentálním vzdělávání.

Lektorky: Alena Uhříčková, Pavlína Veselá

 

tvořivé kurzy

Tvořivá práce s přírodními materiály na speciálních kurzech (bývalý klub Slaměnka) spojuje na Lipce milovníky tradičních rukodělných technik i pedagogy toužící po chvílích aktivního odpočinku. Kurzy probíhají během večerů a o víkendech jako jedno- i dvoudenní akce. Techniky naučené v těchto kurzech mohou pedagogové využít přímo s dětmi nebo při výrobě pomůcek a dekorací.

Více o tvořivých kurzech se dozvíte zde.

FOTOGALERIE

**