Metodiky

V projektu se zaměřujeme na pět vybraných metodik:

 

Active citizens

Cílem programu Active Citizens je zplnomocnit mladé lidi k tomu, aby dokázali efektivně a bez konfliktů spolupracovat s ostatními na udržitelném rozvoji míst, kde žijí, a uvědomovali si jejich provázanost s jinými částmi světa. Důležité místo v programu mají témata aktivního občanství, neformálního
vzdělávání a spolupráce v rámci komunity. Na svých školách žáci vytvoří týmy, které za podpory učitelů analyzují situaci a v terénu zjišťují, čeho si lidé v daném místě cení a co považují za problém. Žáci posléze naplánují a společně s partnery a cílovou skupinou realizují projekty, jejichž cílem je přispět k řešení daného problému nebo podpoře vybraného tématu.


MEDAILONEK METODIKY | FOTOGALERIE

www.activecitizens.cz

Zpět na začátek

 

Global storylines

V Global Storylines jsou děti na 1. stupni ZŠ vtaženy do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců.
Vytvářejí si prostředí a role v komunitě, před kterou klade příběh problémy a výzvy, jež musí její členové řešit.

Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném
prostředí fiktivního příběhu.

Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

 

MEDAILONEK METODIKY | FOTOGALERIE

www.nazemi.cz/cs/global-storylines

Zpět na začátek

 

GLOBE, BAdatelství

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, ve kterém žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat životní prostředí ve svém okolí.

GLOBE využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování (přírodovědné vzdělávání skrze bádání, zkoumání, objevování, pídění se po odpovědi). Žáci nejprve trénují výzkumné dovednosti, které následně využívají při realizaci vlastních badatelských projektů.

Díky svým dlouhodobým měřením a pozorováním odhalují problémy životního prostředí ve svém okolí a ve spolupráci s místními odborníky usilují o jejich řešení. O svých aktivitách a zjištěních informují místní i širokou veřejnost.

MEDAILONEK METODIKY | FOTOGALERIE

globe-czech.cz

www.badatele.cz

Zpět na začátek

 

Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život

Metodika využívá místní prostředí jako jednotící kontext pro výuku. Klade důraz na zapojování žáků i dalších občanů do řešení místních problémů a účast v praktických projektech pro obec. Prostřednictvím péče o místo a zapojení do života komunity rozvíjí kompetence pro udržitelný život.
Principy:

  • Učení o místě, v místě a pro místo – vztah k místu (zakořenění), kontakt s reálným světem (učení mimo školu),konkrétní přínos pro obec.
  • Transdisciplinární učení – propojenost společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů.
  • Změna rolí – žáci přináší nápady, týmově pracují, spolurozhodují o učení i světě, rozvíjí schopnost aktivně ovlivňovat změny, učitel je průvodcem.
  • Partnerství – úzké vazby s obyvateli a organizacemi, podpora rozvoje komunity.

 

MEDAILONEK METODIKY | FOTOGALERIE

www.skolaprozivot.cz/Mistne-zakotvene-uceni.html

Zpět na začátek

 

Venkovní Výuka

Učit venku znamená venku nejen být, ale také prožívat, pozorovat a zkoumat reálné prostředí, v němž žijeme. Okolí školy je cenným zdrojem informací, s nimiž žáci dále pracují a vyvozují z něj obecné principy. Žáci prostřednictvím osobní zkušenosti a bádání rozplétají souvislosti vzájemného ovlivňování krajiny člověkem a objevují hodnotu přírody. Ke krajině, kterou poznají, získávají hlubší vztah.
Venkovní výuka rozvíjí a prohlubuje vztah žáků k místům v krajině. Žáci se učí ve venkovním, reálném prostředí, které je prostředkem k porozumění, vnímání a hodnocení environmentálních souvislostí. Zvyšuje se tak smysluplnost a propojenost informací získaných ve školních lavicích.

 

MEDAILONEK METODIKY | FOTOGALERIE

www.venkovnivyuka.cz

Zpět na začátek

 

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.