CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

 

KTERÉ KOMPETENCE ŽÁKŮ JSOU KLÍČOVÉ PRO ŽIVOT?

  • Jak jsou zakotveny v systému vzdělávání?
  • Nakolik se nám daří je účinně rozvíjet u žáků?
  • Jaké vzdělávací metody je nejlépe podpoří?
  • Jak prosadit potřebné změny ve školském systému?

 

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol.

 

Cíle projektu:

  1. Rozvinout sociální a občanské kompetence žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vytvořeného společenství praxe zaměřeného na výuku napříč předměty orientovanou na VUR, resp. výchovu k sociálně a environmentálně odpovědnému chování.
  2. Rozvinout kompetence učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe.
  3. Rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí ve vztahu k průřezovým tématům a k nim propojeným vzdělávacím oborům orientovaných na VUR (vývojové kontinuum).
  4. Podpořit implementaci efektivních metodik pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí do školní praxe prostřednictvím výuky napříč předměty.

Projekt je realizován v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.

 

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

**