Okénko Aleše Máchala

 

Milí čtenáři,

 


vítejte na stránce plné krátkých recenzí knih, které stojí za to číst, a komentářů k aktuálním událostem. Tyto články Aleš Máchal pravidelně připravuje pro učitele, zájemce o environmentální vzdělávání i jiné nadšence a milovníky přírody, a postupně vycházejí ve zpravodajích Lipky. Chcete-li je nacházet každý měsíc ve své e-mailové schránce, přihlaste se k jejich odběru.

 

 

Kdo je Aleš Máchal?

Aleš je jedním ze zakladatelů a také prvním ředitelem Lipky. Po 40 let se věnuje environmentálnímu vzdělávání a dětem, studentům i učitelům pomáhá porozumět, jak úžasné jsou přírodní děje a jak se k našemu životnímu prostředí chovat ohleduplně a s respektem.

Edice N a Pořádek v hlavě

Jednou z nejnovějších publikací Edice N je knížka Pořádek v hlavě s podtitulem Kritické myšlení pro každý den slovenských autorů Martina Poliačika a Lindy Lančové. Toto téma je čtenářům Okénka nepochybně blízké a mnozí z Vás, jsou v něm jistě i odborně proškolení. Věřím však, že i zasvěceným může zmiňovaná knížka přinést mnohá nová užitečná poznání i náměty k přemýšlení o užitečnosti „pořádku ve vlastní hlavě“.


více informací

Tři pozoruhodné knihy o proměnách klimatu

Dovoluji si Vám krátce přiblížit tři pozoruhodné a vysoce inspirativní knihy, které k problematice klimatických změn vyšly nedávno, a jsou dozajista hodny doporučení. Nejobsáhlejším počinem je publikace známé aktivistky Grety Thunberg nazvaná prostě – Kniha o klimatu. Rozsáhlá kniha renomovaných českých odborníků Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace nabízí obsah týkající se převážně ČR. Širší veřejnosti nejpřístupnější je pak kniha Petra Daniše Klima je příležitost – Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi.

 


více informací

Ahoj divočino!

Po nedobrovolné roční okénkové přestávce způsobené zdravotními obtížemi si dovoluju podělit se s vámi o radost z vydavatelského počinu, jehož výtečná ekovýchovná úroveň mě překvapila tím nejlepším možným způsobem. Časopis Ahoj divočino je velice kvalitní a nápaditý čtvrtletník určený dětem mladšího i staršího školního věku, ale inspirovat se jím mohou také dospělí.


více informací

Pozvání na oslavu stých narozenin velikána moravské poezie

Mám pro vás lákavou nabídku, která v nelehkých časech pohladí duši a dá aspoň na chvíli zapomenout na strasti dnů. Pokud jste už tak neučinili, zajděte si do Moravského zemského muzea připomenout si nedožité sté narozeniny moravského básníka světového věhlasu, Mistra Jana Skácela.


více informací

Poselství, které by nemělo být oslyšeno

Znalci nazývají Velikonoční ostrov ostrovem neštěstí, neboť jeho příběh od dávných časů po současnost je truchlivý a zároveň varovný. Co se vlastně na ostrově událo? Odpovědi na téměř každou zásadnější otázku, která by nás mohla napadnout, skýtá jedinečná, výtečně promyšlená učební pomůcka Poselství Velikonočního ostrova, jejíž hlavní autorkou je Helena Nováčková.


více informací

Alena Uhříčková oceněná titulem Pedagog roku PdF MU

Přečtěte si rozhovor s vedoucí pracoviště Lipová Alenou Myškou Uhříčkovou, čerstvou držitelkou ocenění Pedagog roku. Ocenění uděluje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nejlepším ze svých absolventů. Gratulujeme!


více informací

Špetka dobromysli aneb malé zamyšlení nad historií i budoucností Lipky

Mojí vizí pro další léta je Lipka soustavně a zodpovědně směřující k udržitelnému nerůstu a svou platnost neztratilo ani naše dávné heslo „Skromnější život – krásnější svět.“ V oněch prostinkých čtyřech slovech se totiž skrývá to, o co nám vždy šlo nejvíc.

 


více informací

Knížečka z Kopanic pro citlivé duše

Jako pavučina třpytící se v ranní rose na starém plaňkovém plotě kopaničářské chalupy je knížečka Dům na pomezí / Kam se ztrácí čas pro člověka, který je schopen tak jemné dílo vnímat a chvíli zůstat v úžasu a zamyšlení nad hloubavými texty básnivého poselství Katky Bětky Kohoutové.

 

 


více informací

Zelená dohoda pro Evropu náležitě zpřísňuje požadavky a Česko nadále trčí hlavou v písku

Komentář Aleše Máchala k reakcím médií i politiků na srpnovou zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) a návrhu Evropské komise týkající se změny klimatu.


více informací

Pojďme poutničit!

Léto je ideálním obdobím k pěším toulkám krajinami domova. Nechme se díky knize Krajinou Vyškovska chůzí poutníka nejprve v představách provést cestami mezi poli, loukami a lesy kolem kapliček, tůní a studánek, abychom se s o to větší chutí vydali na skutečné putování.


více informací

Zelená řešení pro svět po pandemii

Kniha Georginy Wilson-Powell je inovativní i zábavná publikace. Velké množství informací, námětů
a inspirací je psaných naléhavým a přesto přijatelným způsobem. Text působí sympaticky i proto, že se netváří jako zaručený a jediný správný návod k záchraně světa.  Můj celkový dojem z posuzované knížky je výborný.


více informací

K čemu je dobré mít školní les

Příručka Školní les, kterou sepsal Dr. Ing. Tomáš Vrška, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, a Ing. Martin Kříž, programový ředitel Chaloupek, odborně a přitom zcela srozumitelně a stručně vysvětluje vše, co potřebují vědět nadšenci, kteří se hodlají vrhnout do péče o školní les jako pokusnou plochu.

 


více informací

Palmy na severním pólu aneb o klimatických změnách vážně i vesele

Kniha Palmy na severním pólu je označována za dětskou, avšak zaujme i dospělé, kteří chtějí
o klimatu vědět víc než z novin a webů. Spisovateli Marcu ter Horstovi a ilustrátorce Wendy Pandersové se podařilo vytvořit velice čtivý text s ideálním množstvím jednoduchých schémat
a obrázků, které v mnoha případech vyvolávají úsměv na tváři, což je při zaměření této publikace skoro neuvěřitelné.


více informací

Změna je v nás aneb jak komunikovat environmentální témata

Jedinečná a originální česká publikace Změna je v nás aneb jak komunikovat environmentální témata autorek Báry Dvořákové a Zuzky Jakobové nabízí ryze praktický a vysoce inspirativní nápadník, s jehož pomocí mohou všichni se zájmem o životní prostředí účinněji měnit svět k lepšímu.


více informací

Nová ekologická encyklopedie pro každého

Kniha ekologie ohromí množstvím informací, promyšlenou strukturou, pestrostí pojednávané látky
i vynikající grafikou. Kolektiv autorů do ní vepsal snad všechny podstatné historické i nejsoučasnější poznatky z ekologie.


více informací

Pozvání ke svobodné hře

Za svůj profesní, rodičovský i prarodičovský život jsem se setkal se spoustou pozoruhodných knih
o výchově dětí, avšak žádná z nich mě neoslovila tak silně jako Svobodná hra, jejímiž autory jsou Justina a Petr Danišovi.


více informací

První pohádka o Dřípatce

Příběh Centra ekologické výchovy Dřípatka připomíná tak trochu pohádku – nechybí v něm dramatické zvraty ani dva stateční hrdinové, kteří se svými pomocníky Dřípatku „zachrání“
a pohádku přivedou ke šťastnému konci, jež bude mít snad dlouhé trvání.
To Dřípatce přeje nejen Aleš Máchal, ale i celá Lipka!


více informací

Marie Gottfriedová: Co bych v těchto dnech od našich představitelů chtěla slyšet a na co marně čekám

Listopadový text nepsal mimořádně sám Aleš Máchal, nýbrž ředitelka ZŠ a zastupitelka v Trmicích, Marie Gottfriedová. Komentář autorka zveřejnila na svém facebookovém profilu, odkud jej převzal Deník N. Článek nabízí jiný pohled na současný kritický stav a my vám jej na doporučení Aleše a se svolením autorky přinášíme.


více informací

Výročí tiché výzvy, která dodnes nebyla vyslyšena

O prázdninách roku 1967 jsem v suterénní místnosti domku mých prarodičů našel v pozapomenuté knihovně brožovanou knihu, která mě jako patnáctiletého kluka uchvátila hned po prvním rozevření zažloutlých stránek. Už při letmém listování starou publikací s tajemně vzletným názvem Přírodou
a životem k čistému lidství
jsem pochopil, že se mi podařilo objevit netušený poklad.


více informací

Zpátky na zem – a pro Zemi

Přiznávám, že recenzovat, či spíš jen drobně glosovat esej význačného francouzského myslitele Bruno Latoura Zpátky na zem není snadné, poněvadž mi chybí náležité sociologické, antropologické i filozofické vzdělání. Opovažuji se o knize psát jen proto, že ji považuji za dílo velmi inspirativní, vedoucí čtenáře k zamýšlení nad souvislostmi dosud nespatřenými či takovými, které jsme si dosud nedovedli uvědomit. Je velkou zásluhou nakladatelství s příznačným názvem NEKLID, že právě tuto knížku nedávno uvedlo na český trh.

 


více informací

Do paměti našim dětem i vnoučatům

Už na první pohled je ta knížečka krásná, sympaticky nevelká. Tentokrát však ode mne nečekejte nový hit environmentální osvěty, ale ani odpočinkové čtení na prázdniny. Přítel Stesk spisovatelky Zuzany Novákové je publikace částečně autobiografická, neobyčejně hluboká svým poselstvím, smutně až krutě pravdivá, přitom plná něhy, ale i zoufalství.


více informací

Mýty a fakta o stavu planety, sestry v akci a kbelík vody do přírody

Je zřejmé, že přes všechna vítaná uvolnění mimořádných opatření je zapotřebí mít se i nadále před koronavirem na pozoru. Co by však ve snaze o restart normálního života nemělo slábnout, je osvěta týkající se nezpochybnitelných klimatických změn. Rád bych vám doporučil tři počiny, které by neměly uniknout vaší pozornosti.


více informací

Osmdesát let poctivého života (věnováno Amálce Jakubovské ze Šumice)

Mladším současníkům už to může znít spíš jako pohádka, naopak někteří nadšenci dobře vědí, o čem bude řeč, když vzpomeneme české vesnice v rumunském jižním Banátu. Do nejvzdálenější z těchto vesnic, Šumice, přišli před 192 lety také předci Amálky Jakubovské, aby zde našli nový domov.


více informací

Pastýř stvoření Erazim Kohák

8. února 2020 nás opustil pan profesor Erazim Kohák. Na věčnost odešla úctyhodná osobnost, kterou v ekopedagogických kruzích není zapotřebí příliš představovat. Sluší se však alespoň drobně připomenout obrovský podíl tohoto proslulého filosofa na zvýšení environmentální citlivosti nás, Čechů i Slováků, po roce 1989.


více informací

Pozvání k prostřenému ptačímu stolu

V časech, kdy se právem strachujeme o Zemi, burcujeme své okolí i sami sebe k větší starostlivosti, je dobré si občas dopřát výlet nebo procházku. Pokud jsme však vázáni pracovními povinnostmi natolik, že nám ani na procházku nevychází čas, stačí si rozkliknout odkaz a ocitneme se v krmítku umístěném pod Hády.


více informací

O naději ve snaze zpomalit klimatické změny

Kniha Charlese Eisensteina Krásnější svět je možný, naše srdce to ví je publikací hodnou pozornosti každého člověka, jehož obchází environmentální tíseň. Tato výjimečná kniha zřejmě dokáže přimět i skeptičtěji založeného čtenáře k poznání, že Charles Eisenstein nám nabízí hluboce promyšlené poselství ke změně postojů lidí k přírodě.


více informací

Ekopublika jako inspirace

Že je vám pojem EKOPUBLIKA známý nebo aspoň povědomý? Byli bychom tomu rádi, o ceně za environmentální publicistiku by se mělo vědět především mezi učiteli, neboť všechny finálové články nepochybně stojí nejen za přečtení, ale i za ekopedagogické využití. S texty, které se týkají nejpodstatnějších událostí a jevů týkajících se životního prostředí a ochrany přírody, je možné aktivně pracovat na základních i středních školách v hodinách mnoha předmětů i v průřezových tématech ŠVP. Nejlepší články z Ekopubliky by mohly zajímat i vysokoškolské studenty pedagogických i jiných oborů, zejména mediálních a environmentálních studií.

 


více informací

Podivuhodné i pozoruhodné příspěvky o klimatických změnách – vyberte si sami

Kdo čte Učitelské noviny nebo Reflex, může mít v posledních týdnech oprávněný pocit, že se kolem klimatických změn vyjevily nové skutečnosti převracející dosavadní vědecké poznání naruby. Je tomu skutečně tak?


více informací

Proč se Věk nerovnováhy náramně hodí nejen do učitelských knihoven

Věk nerovnováhy, objemná kniha s podtitulem Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci, je společným dílem Václava Cílka, Alexandra Ače a širokého autorského kolektivu.

 


více informací

O nenahraditelném

Během letošních povzbudivých návštěv letních táborů i při osamělém putování kolem Žítkové nebo po Rychlebských horách jsem si mnohokrát znovu připomněl, jak důležitou a nezaměnitelnou roli při utváření environmentální vnímavosti dětí hrají letní tábory.


více informací

Není ekohraní jako ekohraní aneb jak nenaletět ekošmejdům

S pojmy ekohry a ekohraní jsme s Hankou Korvasovou přišli poprvé v roce 1987, kdy se nám pod hlavičkou Ústředního domu pionýrů a mládeže poprvé podařilo vydat ekohry pod názvem Hrajeme si na přírodu – soubor her s ekologickou tematikou pro pionýrské tábory.


více informací

Žijeme ve stavu ekologické a klimatické nouze?

Odpověď je jednoduchá a jednoznačná. Ano, a nebude líp. Na rovinu: může být už jen hůř, teď jde jen o to, jak usilovní a obětaví budeme v brzdění změn, které rozvracejí planetární klima, ničí ekosystémy a stále silněji snižují biodiverzitu – v naší krásné zemi i na celé planetě.


více informací

Hledání studánek s Janem Skácelem

Není žádnou novinkou, že obě kruhové kašny na brněnském náměstí Svobody jsou lemovány rošty s úryvky z tvorby jednoho z největších moravských literátů, Jana Skácela, pokorného Mistra poezie. Umístění veršů na zemi je sice poněkud zvláštní (a nejsem asi sám, komu pořád trochu vadí, že po křehkých slovech šlapou lidské boty), ale za nápad ozdobit náměstí Skácelovými verši jsem jeho tvůrcům vděčný.


více informací

Středoškoláci za klima – nejen v Brně

Nejen ve světě, ale také po celé České republice se našla řada následovníků Grety Thunbergové. Vznikají skupiny aktivních středoškoláků Fridays for Future (FFF) též v Brně. Ve snaze maximálně podpořit jejich upřímné snažení oslovila Lipka zástupce brněnské odnože FFF níže uvedeným vzkazem směřujícím k navázání bližších kontaktů a k poskytnutí pomoci s konkretizací studentských požadavků vznášených na politiky. Podobné reakce se dají očekávat i od mnoha brněnských environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací. Nastává příležitost, která by neměla být zmařena…

 


více informací

Pomozme najít české Grety Thunberg!

Dovolím si nejprve připomenout původní smysl slova radikální. Nahlédneme-li do slovníku cizích slov, abychom se ubezpečili o správném výkladu adjektiva radikální, dočteme se, že znamená rozhodný, pevný, důkladný. To je bezpochyby pravda, avšak není od věci dodat, že tento výraz pochází od latinského slova radix, česky kořen. Být radikální tedy v původním slova smyslu znamená jít ke kořeni, k jádru věci. A to je přesně ono umění, které už od svých patnácti let skvěle ovládá studentka stockholmského gymnázia Greta Thunberg, která v posledních měsících sedává každý pátek v blízkosti švédského parlamentu s transparentem, jehož prostřednictvím upozorňuje na nečinnost politiků ve snižování emisí skleníkových plynů.


více informací

Štěstí přeje připraveným – i v 21. století

Už při prvním nahlédnutí do nedávno vydané obsažné publikace s poetickým názvem Ruka noci podaná se člověku vybaví mezinárodní skautské heslo „Be Prepared“, které v českém znění „Buď připraven“ už desítky let zdobí opasky českých skautek a skautů. Snahou pětice autorů, jimiž jsou Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor, Josef Juránek, Lukáš Heinz a Petr Horký, je poskytnout lidem, kteří berou možnost krize vážně, řadu praktických návodů k přečkání, resp. k přežití kritických situací a období, jakými mohou být blackout či epidemie, povodně, nedostatek potravin a pitné vody i mnohé jiné kolapsy včetně sociálních nepokojů.


více informací

Plastová brčka a závěry z Katovic

Sluší se popřát do nového roku 2019 všem čtenářům Střípků z Lipky kromě zdraví, radosti a spokojenosti taky hodně dobrých zpráv týkajících se životního prostředí. Snad i ty dvě aktuality, o kterých je řeč dále, budou patřit k těm lepším pro náš svět, a hlavně pro svět našich vnoučat a pravnoučat.

 


více informací

Jak vánočně obdarovat Zemi

Sice pomaloučku, nenápadně, ale přece jen se na svět klube sociální norma ohleduplnějšího a sebeomezujícího jednání vůči přírodě i celé planetě. Neustále přibývá lidí citlivých na signály, jež jsou předzvěstí nevratných klimatických změn. Nejsou líní činit konkrétní kroky k zabránění či oddálení hrozících katastrof.  I proto má smysl vkládat naděje v postupně sílící environmentální empatii, nepodceňovat vliv nápodoby a nespoléhat jen na nedohledné prozření velkých producentů CO2, které se zejména u nadnárodních korporací jeví mnohdy spíš jako greenwashing než následováníhodný příklad dobré vůle ke snížení klimatických hrozeb.

 


více informací

Proč je dobré vědět o Ekopublice

Mezi environmentálně citlivějšími lidmi po celém světě nezadržitelně sílí oprávněné obavy o budoucnost živé i neživé přírody, která poskytuje lidstvu veškeré nezbytné podmínky pro život. Jak výstižně píše Martin Uhlíř v Respektu č. 41/2018, „Nová klimatická zpráva OSN je vzkazem pro kapitána Titaniku“, neboť „katastrofě lze zabránit, ale jen za cenu téměř nepředstavitelné změny kurzu“.


více informací

Environmentální dějepis pro začátečníky i pokročilé

Kdybych jakýmsi zázrakem omládl (a znovu nabyl sluchu), přál bych si studovat obor Environmentální historie. Takový se sice u nás zatím nevyučuje, ale několik vysokoškolských předmětů s podobným obsahem se nalézt dá, zejména díky dlouholetému úsilí pana doc. Leoše Jelečka.


více informací

Prosba za stromy

Tradiční letní péče o zahrady spočívala z velké většiny v zalévání zeleninových a květinových záhonů. Málokdo dřív pomyslel na zálivku stromů, poněvadž se mělo za to, že se o sebe dokáží postarat a vláhu si z půdních hlubin natáhnou samy i v největších vedrech.


více informací

Ekonomistický fundamentalismus vysychající krajinu nevyléčí

Dávno je zřejmé, že Václav Klaus už nikdy nebude přemýšlet a mluvit jinak, než podle svých setrvale klimaskeptických pocitů a přesvědčení, aniž by bral v potaz odborná stanoviska bioklimatologů, natož environmentalistů.


více informací

Vnímejme tragické poselství Davida Buckela!

Dokážeme se vzchopit po seznámení s hrůznou zprávou o smrti amerického právníka Davida Buckela? Víme vůbec o tom, že se v polovině dubna v Brooklynu upálil na protest proti znečišťování Země fosilními palivy?


více informací

Tři novinové titulky k úvaze – nejen ekopedagogům

České byty musí šetřit energii. Zaplatí to jejich majitelé (MFD, 4. 12. 2017). Umělý sníh zdraží skipasy (MFD, 10. 10. 2018). Platba za vodu k zasněžování krajinu nezachrání (MFD, 3. 3. 2018). Tyto a podobné podivuhodné titulky jsou stále k vidění nejen v Mladé frontě Dnes. Proč mi připadají podivuhodné?


více informací

Tlející dřevo – bohatství lesa

Je to už řadu let, co jsem svým studentům zadával úkol vytvořit slogan, kterým by nejlépe vyjádřili důležitost tzv. mrtvého dřeva v opravdovém, tj. přírodním a nikoliv hospodářském lese. I přes přístup k internetu tehdy ještě nebývalo informačních zdrojů ke splnění tohoto úkolu mnoho, ale většinou se studentům podařilo nalézt správné řešení, které shrnuli do nejrůznějších podob kouzelně znějící věty: „Mrtvé dřevo je plné života.“


více informací

Knížka Krajina a lidé (po 35 letech)

Nejprve mi dovolte trošku retra: Ochranářské zanícení party mých přátel bylo začátkem sedmdesátých let motivováno ponejvíce intuitivně, především ryzí skautsko-trampskou láskou k přírodě a k jejím krásám. Pojem ekologie jsme tehdy neznali a o tomto pozoruhodném vědním oboru jsme netušili skoro nic. Situace se však zlomově proměnila.


více informací

Co opomněli tvůrci filmu Earth – Den na zázračné planetě

Asi jste také viděli úžasný film Earth: desítky, ba stovky fascinujících záběrů zvířat, detailních i leteckých, mnohé z nich nesmírně dramatické, jiné zase poetické, prostě podívaná, kterou člověku může dopřát právě a jedině film díky jedinečným technickým vymoženostem současnosti (viz např. https://www.youtube.com/watch?v=ZbTbHNtYV_4). Když však přehlídka unikátních obrázků skončí, v divákově mysli vzápětí vyvstávají neodbytné otazníky. Jak je vůbec možné, že toto vizuálně dokonalé a právem oslňující dílo zcela pomíjí zhoršující se stav životního prostředí na Zemi?


více informací

Kdo byl Jan Čeřovský a proč je dobré to vědět

Jen několik dnů předtím, než pan RNDr. Jan Čeřovský, CSc. začátkem letošního září v 87 letech opustil náš svět, dokázal ještě do kamery dokumentaristy Iva Bystřičana promluvit o své dlouholeté práci v mezinárodní ochraně přírody. V televizním cyklu Dějiny neposlušnosti se pan doktor objeví jen na pár okamžiků, jeho zásluhy o vznik a rozvoj výchovy k ochraně přírody jsou však natolik významné a nezastupitelné, že bych rád jeho osobnost přiblížil o něco víc.


více informací

Pojeďte do Prahy aneb Krajina Postnaturalia Krištofa Kintery

Označit výstavu výtvarných děl za fascinující je dílem troufalé a dílem úctyplné. Připadá mi však, že přídomek „fascinující“ je v případě výstavy Krištofa Kintery v pražském Rudolfinu zcela na místě. Její název „Nervous Trees“ je tajuplný a budí zvědavost.


více informací

Pozvání do krajiny plné nápadů

Krajina nápadů je nápadníkem v tom nejlepším slova smyslu. Jedná se o sborník, ve kterém se mísí osvědčené i zcela originální náměty pro vnímání a zkoumání krajiny i pobývání v ní. Patnáct spoluautorek a spoluautorů z Chaloupek a Lipky zde předkládá celkem 49 možností, jak dětem zajímavě a smysluplně přibližovat krajinou hrou, pozorováním, modelováním, mapováním, měřením, fotografováním a třeba i uvědomováním si vlastních pocitů či dokonce prostřednictvím bájných bytostí, za kterými si nejsnáze představíme skřítky a víly.


více informací

Posedlost Václava Klause bojem proti nebezpečí environmentalismu sílí

I když čtenář Klausovy názory zná a neměl by být jeho vývody překvapen, klade si nad textem jeho nové knihy řadu neodbytných otázek: co je divného na tom, že většina environmentalistů (a zřejmě i většina dalších občanů) důvěřuje devadesáti pěti procentům světových klimatologů víc, než pěti procentům klimatologů majícím na nebezpečí globálních změn klimatu opačný názor? Co Klause opravňuje nazývat vědce sdružené v IPCC klimatickými alarmisty?


více informací

O věrných a rozumných

Mnozí z vás budou zřejmě znát dvě předchozí knihy profesorky Hany Librové z dnes už uzavřené trilogie zabývající se environmentálně příznivými způsoby života (Pestří a zelení, Vlažní a váhaví). Nově se můžeme radovat z třetí části, knihy Věrní a rozumní (kapitoly o ekologické zpozdilosti), na níž se podíleli i žáci profesorky Librové. V čem všem je kniha pozoruhodná a proč?


více informací

Téma „odpady“... může nás ještě překvapit?

Těm z nás, kteří se soustavně věnujeme environmentální osvětě a zaměřujeme se i na nakládání s odpady, by mohlo připadat, že v tomhle dávném tématu už nelze přijít s ničím novým. Naučili jsme sebe i své žáky a rodiny více či méně důsledně třídit odpad a snažíme se, aby jej vznikalo co nejméně. O to příjemnějším překvapením je...


více informací

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.