Semináře pro sborovny

Využijte šablony pro váš školní tým!

 

Potřebujete v určitém společném tématu nebo specifické oblasti vzdělávat celý tým vašich pedagogů? Pak je seminář pro sborovny vhodný formát. Vyberte si z jednotlivých oblastí a naplánujte si hodinovou dotaci – společně pak vybereme vhodný termín a místo (většinou přímo u vás ve škole). Cena je odvozena od smluvních podmínek a tvoří se specificky pro každou školu. Semináře jsou akreditované a účastníci obdrží certifikát.

 

Učíme se venku – aktivity do předmětů Na semináři si vyzkoušíte konkrétní aktivity do primárně nebiologických předmětů (např. jazyky, matematika či vlastivěda), vhodné do školní zahrady či terénu „za humny“ a zajímavé pro plnění tematických okruhů i průřezových témat.
Velikonoční ostrov ZŠ, SŠ Metodika Velikonoční ostrov přináší nové náměty, metody a způsoby přemýšlení, jak provázet žáky v současném složitém a kontroverzním světě. Staví na zážitku příběhu lidí z ostrova Rapa Nui. Čekají vás praktické ukázky aktivit pro žáky, náměty pro školu v přírodě i tematický den.
Plánování a budování školní zahrady MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ Na semináři se dozvíte, jak naplánovat, vybudovat a udržovat přírodní školní zahradu, jak ji využívat při výuce, střípky ze zahradní pedagogiky i zahradní terapie. Naplánujete si vlastní školní zahradu.
Badatelství ZŠ, SVČ Zapojte žáky do aktivního objevování světa kolem nás! Vyzkoušíme všechny fáze výzkumu, práci s otázkou, hypotézou i grafy. Naučíme se, jak žáky motivovat, pracovat v týmu a jak jim do práce co nejméně zasahovat. Seznámíme vás se zajímavými pomůckami a některé si pro školní využití vyrobíme.

 

Pro více informací kontaktujte Lucii Poppovou (lucie.poppova(at)lipka.cz).

 

 

Pro sborovny dále doporučujeme:

Voda v krajině

Mýty a fakty o zadržování vody v krajině a o podzemních zdrojích vás provede František Havíř. Osvětlí rozhodující roli zemědělství a lesnictví v hospodaření s vodou. Obdržíte publikace Vliv člověka na koloběh vody vhodné pro výuku na ZŠ. Pro více informací kontaktujte Lucii Poppovou (lucie.poppova(at)lipka.cz). Není akreditováno.

**