ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

listopad–březen

6. – 9. ročník ZŠ, SŠ


3 dny, součást celoročního metodického postupu


Pořádá: Rychta

20–30 žáků


1895 KčJak prohloubit místně zakotvenou výuku a komunitní aktivity školy? Jak prozkoumat okolí školy a realizovat konkrétní změny k lepšímu? Jak zmírnit dopady změny klimatu ve vašem okolí?

Pobytový program slouží jako doplněk k celoročnímu metodickému programu Škola pro udržitelný život. Více o programu zjistíte na www.lipka.cz/skolaprozivot.Jak prohloubit místně zakotvenou výuku a komunitní aktivity školy? Jak prozkoumat okolí školy a realizovat konkrétní změny k lepšímu? Jak zmírnit dopady změny klimatu ve vašem okolí? Pobytový program slouží jako doplněk k celoročnímu metodickému programu Škola pro udržitelný život. Více o programu zjistíte na www.lipka.cz/skola-pro-udrzitelny-zivot.

Rozšířená anotace

Pobytový program je doplňkem k celoročnímu metodickému programu, který pedagogové realizují se svými žáky ve škole.

Během třídenního pobytu žáci projdou na modelovém příkladu budovy pracoviště Rychta a okolí kompletním procesem, který je pak čeká ve škole. Prozkoumají místo jejich zájmu, vytipují problematická místa a navrhnou, co udělat pro zlepšení stavu. Vybrané projekty realizují a vidí tak konkrétní výsledky své práce. Pracují ve skupinách, procvičují tedy i týmovou spolupráci a domluvu.
Prostřednictvím programu Škola pro udržitelný život se můžete věnovat jednomu ze dvou témat:
* Udržitelný život v obci (žáci s dalšími partnery z obce zkoumají své okolí, navrhují změny a vylepšení a jeden z navržených nápadů rozpracují a realizují)
* Klimatická změna (žáci mapují problémy a potřeby obce z hlediska adaptace na klimatickou změnu, plánují a realizují praktické místní projekty, které zmírňují dopady klimatických změn ve vaší obci)


Základní údaje o programu

Délka programu
15–17 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
pracoviště Rychta, Krásensko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.

Cíle programu

Environmentální rozměr programu
Žáci aktivně mění své okolí a budují si k němu hlubší vztah.

Výstupy
Žák/dítě:
 • provede průzkum vybraného zájmového místa
 • na plánek místa zakreslí pozitivní a negativní pocity, které v něm konkrétní místa vyvolávají
 • definuje alespoň jeden zcela konkrétní problém vybraného místa
 • navrhne řešení (projekt) řešící vybraný problém místa
 • navrhne postup projektu
 • podílí se na realizaci projektu
 • zhodnotí postup práce, funkčnost práce ve skupině i finální výstup projektu


Zařazení dle RVP

Průřezové téma
 • Osobností a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Program propojuje oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda i Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní


Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.