Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Od ledna 2017 do konce roku 2019 realizovala Lipka (jako partner SSEV Pavučina) projekt Kolegiální podpora v síti Mrkvička, jehož cílem bylo zavést kolegiální podporu mezi pedagogy mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu formou vzájemných náslechů a společné přípravy a realizace výukových celků.

Projekt byl určen pro pedagogy mateřských škol a Pavučina jej realizovala spolu se třemi partnerskými organizacemi (Lipkou, SEVEREM a Cassiopeiou), kteří projekt zajišťovali ve třech různých regionech ČR. Projekt sestával ze dvou hlavních aktivit – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a Tuzemské stáže. Lipka byla partnerem pro první aktivitu.

 

Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo podporovat novou formu vzdělávání a profesního rozvoje učitelů, a to tzv. kolegiální podporu. Co si pod tímto pojmem představit? Doposud jste byli povětšinou zvyklí na to, že v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jste nové znalosti a dovednosti získávali na seminářích, kde Vám lektor (odborník na danou oblast) prostřednictvím různých vzdělávacích metod předal část svých znalostí a dovedností. Kolegiální podpora oproti tomu spočívá v tom, že znalosti, zkušenosti a dovednosti si předávají přímo sami učitelé ve své vlastní praxi.

 

Co projekt nabízel:

  • Možnost vyzkoušet si, zda je kolegiální podpora pro Vás vhodnou formou profesního rozvoje.
  • Možnost naučit se základním metodám mentoringu a vedení.
  • Možnost vytvořit pro domovskou školku dlouhodobý vzdělávací celek z oblasti environmentální výchovy.

 

Vzájemná spolupráce byla rozdělena do dvou etap:

  1. První etapa byla zaměřena na výměnu zkušeností a vzájemné učení. Každý z dvojice si vydefinuje, v čem je dobrý a co může kolegovi předat, a zároveň se s kolegou dohodne, co by se chtěl na oplátku naučit od něj. Vzájemné učení pak může probíhat formou vzájemných konzultací, hospitací při práci s dětmi, společného plánování a realizace výuky apod. S nastavením a vlastní realizací spolupráce pomůže dvojici odborný konzultant (viz dále).
  2. Druhá etapa byla zaměřena na společnou práci dvojice pedagogů na tvorbě dlouhodobého vzdělávacího celku. Vzhledem k tomu, že jako efektivní forma výuky environmentální výchovy se ukazují dlouhodobé celky a programy, vytvoří dále dvojice pedagogů v rámci kolegiální podpory dlouhodobý celek (např. třídní plán EV, projekt, program s prvky integrované tematické výuky případně jinak organizovaný dlouhodobý celek dle potřeb a možností dané dvojice pedagogů a jejich školy/škol).

Každé dvojici pedagogů byl přidělen odborný konzultant ze střediska ekologické výchovy, který spolu s dvojicí zmapoval jejich dosavadní zkušenosti, znalosti a dovednosti a pomohl jim stanovit cíle, plán a formy jejich spolupráce a vzájemného učení. Odborný konzultant byl k dispozici po celou dobu spolupráce dvojice pedagogů a metodicky je vedl, poskytoval konzultace, pomáhal řešit vzniklé problémy a na konci spolupráce jim pomohl s jejím vyhodnocením.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.