Zahradní terapie

Zahradní terapie aneb sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací je dalším z přeshraničních projektů Lipky. Jedná se o pilotní projekt v České republice nového oboru zahradní terapie, na kterém Lipka v Jihomoravském kraji spolupracuje s Fakultní nemocnicí Bohunice. Z dalších zapojených partnerů jsou to Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Spolek na ochranu přírody Občané a životní prostředí - Natur im Garten sídlem v St. Pölten, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, sídlem ve Vídni a vedoucí partner projektu Chaloupky, o.p.s., z kraje Vysočina.

 

Cílem projektu je šíření povědomí o terapeutických zahradách, jejich budování dle správných principů.

  • cyklus vzdělávacích seminářů  pro pracovníky zapojených organizací (2012/2013)
  • vybudování doprovodných infrastruktur na pracovištích Lipky Jezírko a Rozmarýnek (2013/2014)
  • vytvoření výukových i volnočasových programů v terapeutických zahradách pro znevýhodněné děti i dospělé (2014)
  • vytvoření konceptu komponovaných programů pro seniory a námětů pro volnočasové využití   zahradně terapeutických prvků pro veřejnost (2014)
  • vydání publikací, které se budou zabývat praktickými radami a postupy práce v prostředí    terapeutických zahrad a budou sloužit k upevnění a stanovení zásad a termínů zahradní    terapie a k propagaci nového oboru (2013/2014)

 

ZAHRADY VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU

 

konference

 

Brožura o zahradách lipky

V rámci projektu vznikla brožura představující zahrady Lipky a jejich zahradně-terapeutické prvky. Brožuru si můžete stáhnout zde.

 

Realizační období projektu je od 1. 2. 2012 do 31. 8. 2014. Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“.

 

FOTOGALERIE

**