Vzdělávání pedagogů MŠ zaměřené na praktickou regionální polytechnickou výchovu – JAK FUNGUJE SVĚT

1.7.2014 – 30.6.2015

 

Projekt reagoval na rozvojovou mezeru v podpoře profesního rozvoje pedagogů MŠ. Jeho cílem bylo rozšířit nabídku akreditovaných kurzů v rámci DVPP pro oblast praktické regionálně zaměřené polytechnické výchovy a vytvořením lektorského kurzu umožnit rozšiřování polytechnicky orientovaných programů do dalších mateřských škol.

 

Lipka ve spolupráci s Nadací Partnerství a občanským sdružením Líska realizovala celkem 19 jednodenních kurzů, dva kurzy pobytové a dva celoroční. Zúčastnilo se jich přes 400 pedagogů z pěti krajů, s velkou převahou v kraji Jihomoravském.

 

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY I CHOVY VE ŠKOLKÁCH

Jednodenní kurzy byly zaměřeny na přírodní zahrady, využití přírodních materiálů či chovy zvířat. Pedagogové se učili pracovat například se slámou, dřevem a vlnou, stavět hliněnou pec, vytvářet hmyzí hotely či vyvýšené záhony. Dovídali se o specifikách chovů ve školách a školských zařízeních a vybírali vhodné druhy zvířat pro různé věkové skupiny dětí. Vícedenní prázdninové kurzy nabídly možnost využití regionálních specifik, např. zajímavých naučných stezek, k rozvoji dovedností u dětí předškolního věku.

 

PŘÍNOSY DLOUHODOBÝCH KURZŮ

V dlouhodobých celoročních kurzech pedagogové navíc zpracovávali závěrečné práce, v nichž buď sami navrhovali venkovní zahradní prvky a jejich využití v MŠ, nebo se pokoušeli o koncepční zpracování vybraných částí polytechnické výchovy. Navržené věci ve svých domovských školkách také realizovali – a tak ve spolupráci s rodiči, kolegy a zejména s dětmi vznikaly např. zajímavé prvky přírodních zahrad, metodické listy k využití půdy jako výtvarného materiálu či sady jednoduchých pokusů.

 

PUBLIKACE

Díky projektu vyšly také dvě publikace. O tom, jak malým dětem přiblížit dění v přírodě v průběhu roku pojednává Marie Rajnošková a Martin Kříž v knize „Rok s mrňaty“. Rudi Ocepek se v knize „Když se člověk přátelí se zvířaty“ zabývá významem blízkého vztahu lidí, a zejména dětí, se zvířaty.

 

Fotogalerie:


**