Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II

Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

 

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

 

 

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno se zapojilo do projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (také jen „Centrum pro cizince Brno“). Projekt (AMIF/10/01) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu.  Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince Brno poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. Kromě Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno jsou partnery projektu Statutární město Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Diecézní charita Brno, ZŠ a MŠ Staňkova, Komixxx projekt z. s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem).

 

V rámci projektu poskytuje Centrum vzdělávání všem odborné pracovní poradenství zaměřené na trh práce a podnikání.

Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

 • terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
 • odborné sociální poradenství
 • kurzy sociokulturní orientace
 • adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
 • integrační multikulturní a volnočasové aktivity
 • možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
 • PC kurzy a bezplatný přístup na internet
 • odborné přednášky na aktuální témata

 

 

Lipka v rámci projektu připravuje pro rodiče a jejich děti tyto aktivity:

 • Tvořivá setkání
 • Brněnské výlety
 • Kuchařské semináře
 • S Lipkou ve škole
 • Rok v přírodní zahradě
 • Tvořivé večery na Lipové

 

 

Kontakty

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Mezírka 1 (6. poschodí)

602 00 Brno

T: 734510213, 533433540

E: cizincijmk(at)kr-jihomoravsky.cz

 

Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde

Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde

 

Tisková zpráva o projektu.

 

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Lipováá

Lipová 20

602 00 Brno

Telefon: 543 211 264

E-mail: lenka.simkova(at)lipka.cz

© LIPKA 2020