Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Lipka realizuje od roku 2018 do 2020 v rámci podpory Národního programu Životního prostředí v aktivitě Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO ("Přírodní zahrady", výzva č 16/2017) následující projekty:

 

  • Projekt Zázemí pro venkovní výuku pracoviště Lipky – Rychta cílí na zkvalitnění potřebného prostoru pro venkovní výuku přímo u budovy pracoviště. Konkrétně jde především o sestavení venkovní výukové pomůcky věnované tématu stromů, dále vybavení dvou venkovních výukových prostor stoly a lavicemi a o rozšíření přístřešku pro venkovní výuku. Zázemí je využíváno nejen v rámci environmentálních výukových programů pracoviště, ale i na příměstských táborech i akcích pro rodiny s dětm a pro veřejnost.
  • Díky realizaci projektu Přírodní zahrada pro terénní výuku Lipky – pracoviště Jezírko doplňujeme a měníme prvky v přírodní zahradě pracoviště Jezírko. Jde především o vybudování venkovní učebny v podobě dřevěného týpí, vytvoření venkovní vodní badatelny se stoly a lavicemi i vybavením pro zkoumání života ve vodě, obnovu vyvýšených záhonů a zhotovení Veverčí stezky. Nově v areálu pracoviště najdete i výukový hravý prvek Schránka chrostíka či vyvýšené Veverčí hnízdo.

 

 

 

 

© LIPKA 2020