Výukové programy pobytové

Mimo jednodenní výukové programy Rozmarýnek zajišťuje také školy v přírodě s environmentálním programem. Probíhají ve smluvních ubytovacích zařízeních určených pro školy v přírodě s kapacitou až 55 žáků. Délka pobytu je obvykle 5 dní (pondělí–pátek). Environmentální program, který zajišťují pedagogové Lipky, naplňuje průřezové téma ŠVP a má délku 19,5–21 hodin (26–28 vyučovacích hodin).

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rozmarýnku.

 

Nově nabízíme vybrané pobyty také jako adaptační kurzy určené především prvním ročníkům osmiletých a šestiletých gymnázií a všech typů čtyřletých středních škol. Jsou možné v kratší, 3denní variantě (po–st nebo st–pá). Pro podzimní termíny nabízíme cenové zvýhodnění 5denního pobytu (2 800 Kč/žák) i 3denní varianty (1 800 Kč/žák).

Více viz Nabídka adaptačních kurzů 2022/2023

 

S dotazy se obracejte náš tel. 602 694 494 nebo e-mail: lucie.vladova(at)lipka.cz. (Kontaktní osoba: Lucie Vladová)

 

 

 

 

1.–2. ročník ZŠ

Hmyzí detektivové

Žáci se na pobytu ocitnou v Detektivní kanceláři detektiva Antonína. Ten právě řeší případ mravence, který kdysi dal závazný slib spolužákům z hmyzí školy a pořád se mu jej nedaří splnit.  Každý z nich se zavázal najít to nejlepší místo na světě, kde by mohli společně žít v těch pro všechny nejpříznivějších podmínkách.

 

Žáci během pobytu zkoumají potřebné životní  podmínky pro jednotlivé druhy hmyzu i jak krajinu ovlivňuje změna klimatu a zásahy člověka do přírody. V rámci celotýdenního projektu takovou krajinu zkoušejí modelovat a závěrem vyhodnotí, jestli se v jejich okolí taková krajina nachází, případně co jí chybí a jak jí lidé mohou pomoci.

 

Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního  vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
1.–2. ročník ZŠ

Včelí údolí

Coby malé včelky se pod vedením Včelí Matičky vžijeme do své role. Jak včely vidí? Jak dlouhé mají sosáčky? Kolik různých prací včelky během života vykonávají? Nezůstaneme pouze „v úlu“, ale budeme také pátrat po vodě v krajině. Kde je vody spousta, i když není na první pohled vidět? Pro koho kromě včel je voda důležitá a kolik různých podob má? Hrozí našemu úlu ve Včelím údolí povodeň nebo budeme trpět suchem? Mohou to nějak ovlivnit i lidé?

 

Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
3.–4. ročník ZŠ

PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA

Dobrodružství a pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata, kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru.

 

Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či zeleniny by měla zahrnovat jejich strava, či že aktivní život plný pohybu přispívá k našemu zdraví.

 

Pobyt poté vyvrcholí hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví, a odhalením moudrostí skrytých v šifrách.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

CO ŘEMESLA PŘINESLA

Jak a proč vznikla řemesla? Někteří lidé uměli vyrobit předměty, které potřebovali k životu a k práci, lépe než ti druzí. Své výrobky vyměňovali, později prodávali a kupovali. Aby řemeslo vzkvétalo a výrobky byly žádané, potřebovali lidé šikovné ruce, ale také dostatek kvalitních surovin a příhodné podmínky k práci.

 

Žáci se v průběhu programu stávají spolutvůrci příběhu smyšlené obce. Prozkoumávají krajinu, získávají zkušenosti a dovednosti při samostatné práci v řemeslných dílnách, odhalují souvislosti mezi životním prostředím a činností člověka. To vše konfrontují v bezpečném prostředí deskové hry, která vypráví o osudech lidí a proměnách jejich místa k životu.

 

Program vznikl v rámci projektu Budka: budování kapacit a spolupráce neformálního a formálního vzdělávání na Lipce, který je spolufinancován EU.

 

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
4.–5. ročník ZŠ

Strážci Země

 

NOVINKA!

 

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA.

 

Na začátku pobytu žáci objeví neobyčejnou přírodovědnou laboratoř Strážce E. M. Zjistí, že pro rozluštění několika záhad musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek. Ručně psaný deník Strážce E. M. žáky v rámci pobytu inspiruje k celodennímu výletu, stejně jako k opakovaným návštěvám „magického místa“ v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Dva z klíčů mají žáci možnost získat na pobytu, další dva však až díky navazujícím aktivitám ve škole či doma.

 

Nákup licence a zařazení programu do nabídky Lipky – pracoviště Rozmarýnek je podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Earthkeeprers v nových regionech ČR.

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
5.–7. ročník ZŠ

REPORTÉŘI PŘÍRODY

Žáci se stávají režiséry, moderátory i kameramany reportáží, které v průběhu týdne reálně natáčejí. V mediálních dílnách se učí pracovat s kamerou a stativem, strukturovat scénář a klást otázky. Trénují své prezentační dovednosti a pracují v týmech.

 

Námět na reportáž si žáci volí z nabízených diváckých podnětů. Tématy jsou různé konkrétní příklady a případy, jak lidé ovlivňují přírodu a krajinu a jaké to má důsledky. V rámci svého tématu pak žáci provádí výzkum v blízkém i širším okolí základny – hledají, pozorují, zkoumají, měří a zaznamenávají důkazy a především o tom všem natáčí svou reportáž. Hotovou reportáž představí před odjezdem na slavnostním promítání ostatním skupinám.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
6.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Země volá Mayday

 

Žáci jsou pozváni do týmu záchranářů, které čeká několik misí k záchraně planety. Prožitkové aktivity se střídají s přírodovědnými vzdělávacími bloky. S vysílačkami se vydávají na terénní misi a například odhalují souvislost usychajících smrkových lesů a člověkem způsobené globální klimatické změny. Pobyt je propojen týmovými aktivitami pro stmelení třídního kolektivu. V rámci programu se žáci aktivně zapojí do pomoci místní krajině, a to například výsadbou vhodně zvolených sazenic stromů či vyčištěním lesa nebo potoka od odpadků. Na závěr se žáci seznámí s pojmem uhlíková stopa a snaží se i pro sebe vyvodit závazek, který povede ke snížení vlastní uhlíkové stopy a k šetrnějšímu přístupu k planetě Zemi.

 

Program lze s úspěchem využít jako ADAPTAČNÍ KURZ pro nové třídní kolektivy – první ročník šestiletých či osmiletých gymnázií i čtyřleté SŠ.

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Život v kostce

Snažíme se odhalit vlastní silné stránky, abychom se mohli soustředit na dosažení svých plánů a snů. Inspirujeme se od úspěšných mladých lidí, hledáme, co to znamená být podnikavý, trénujeme kritické a strategické myšlení. Pronikáme do tajů finanční gramotnosti. Naše rozhodování se snažíme směřovat udržitelnou cestou, aby naše kroky co nejméně poškozovaly životní prostředí.

 

Samostatně plánujeme, hrajeme role, řešíme problémy, prožíváme simulační hry, pracujeme v týmu, konstruktivně diskutujeme a kreativně se odreagováváme atd. Vrcholem snažení je splnění společné výzvy pro skupinu – s omezeným časem i zdroji připravit mimořádnou akci. Na konci největší zkoušky má však každý možnost navrhnout svůj osobní projekt; promyslet si cestu, jak dosáhnout svého snu.

 

Program lze využít jako ADAPTAČNÍ KURZ pro nové třídní kolektivy – první ročník šestiletých gymnázií či čtyřleté SŠ.

 

Program vznikl v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je spolufinancován EU.

 

     ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek

 

logo brno

Výukové programy probíhají za finanční podpory statutárního města Brna.

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.