Aktuálně Rychta

Činnost Lipky aktuálně

Vláda zrychluje uvolnění opatření a my s radostí navazujeme.

Podle plánu, který Vláda ČR upravila 30. dubna, předpokládáme, že:

  1. Schůzky našich kroužků, klubů a výpravy víkendovek začnou probíhat již od 11. května. Účastníci budou kontaktováni pro zjištění zájmu o účast a zkoordinování splnění hygienických požadavků. Pro činnost kroužků, klubů a víkendovek nyní platí  tato Pravidla pro organizaci zájmové činnosti Lipky a vratky účastnických poplatků.
  2. Semináře pro učitele a akce pro veřejnost mohou začít opět probíhat od 11. května, pro konkrétní informace sledujte Kalendář akcí.
  3. Výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, školy v přírodě, pobytové programy a vysokoškolská výuka budou probíhat v závislosti na fungování škol.

Termíny a podmínky se mohou změnit, pokud dojde k upravujícím rozhodnutím ze strany Vlády ČR.

 

Letní tábory zatím připravujeme. Sledujeme požadavky hygieniků a zatím předpokládáme, že maximum táborů proběhne. Podrobnosti k přihlášení, odhlášení a vratkám peněz sledujte na stránce Tábory. Patří-li účastník do rizikové skupiny (anebo má takovou osobu ve společné domácnosti) a rozmyslí si z toho důvodu účast na táboře, prosíme o tuto informaci obratem. Pokud tak učiníte do 25. května 2020, tak vám vrátíme celou částku, kterou jste Lipce za tábor již poslali.

 

Mgr. Hana Korvasová

ředitelka Lipky


Pravidla pro zájmovou činnost

Pro činnost kroužků, klubů a víkendovek Lipky platí od 11. května tato

 

Pravidla pro organizaci zájmové činnosti Lipky a vratky účastnických poplatků.


Kdy spustíme přihlašování do kroužků?

Přihlašování do kroužků na školní rok 2020/2021 spustíme 1. června 2020 v 10.00 na stránce www.lipka.cz/krouzky.

 

Mají vaše děti rády přírodu, baví je její poznávání a chtějí trávit víc času venku s kamarády? Líbí se jim tvoření a budou nadšené, když při něm využijí i trochu netradiční materiál, který najdeme v přírodě? Baví je prozkoumávat zahradu a zajímají se, k čemu můžeme využít všechny ty skvělé plody, které v ní rostou? Tak to jste tady správně a z našich kroužků si určitě vyberete.

 

Naše kroužky

  • jsou zaměřené na poznávání přírody. Děti vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému
  • jsou plné pohybu v přírodě – spoustu času trávíme v našich přírodních zahradách
  • vedou kvalifikovaní a zkušení lektoři. Klademe důraz na vzájemný respekt a spolupráci

S Rychtou na průzkum breber

Přírodovědný terénní den pro žáky 6. až 8. ročníku základních škol proběhne 9. června.

Více informací zde.


Rychta

Přihlašování na Ekoolympiádu spuštěno

Soutěž je určena tříčlenným týmům středoškoláků. Je zaměřena na široké spektrum teoretických znalostí a především jejich propojení s praktickým životem a životním prostředím kolem nás.

Informace ke krajskému kolu a formulář přihlášky zde.

Podrobné informace o celorepublikové soutěži zaštítěné Českým svazem ochránců přírody najdete zde.


Rychta

Výtvarná soutěž pro vás

Okolní lesy jsou plné pestrých barevných odstínů i zajímavých výtvarných námětů. Možná v nyní trávíte více času v okolní přírodě, poznáváte krásy a kouzlo lesů.

 

Aktuální situace nás přiměla poupravit průběh naší každoroční výtvarné soutěžy pro školáky k příležitosti Dne Země.

Hledáte náměty pro své děti? Navrhněte jim zapojení do výtvarné soutěže Lesní paleta.

Vyhlášené kategorie:

1. žáci prvního stupně ZŠ
2. žáci druhého stupně ZŠ

 

Nakreslená díla pošlete do konce května na naši adresu Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76, 68304. Výtvory budou ohodnoceny odbornou porotou a na našem facebookovém profilu proběhne hlasování veřejnosti.

Vyhlášení výsledků zveřejníme 15. 6. a drobné ceny zašleme poštou.

Soubory ke stažení: PDF
Rychta

© LIPKA 2020