Aktuálně Rychta

Školy jsou zavřené. Kam s dětmi?

Covid-19 se šíří a školy jsou zavřené. Podobně jako na jaře i teď se Lipka stará o děti, jejichž rodiče pracují jako lékaři, záchranáři, zdravotní sestry nebo policisté. A opět k tomu využije prostory VIDA! science centra v Brně.

„S prvňáky i druháky jsme společně online, protože to sami nezvládají. Potom s nimi procvičujeme a píšeme úkoly. Vše za přísných hygienických opatření,“ popsala lektorka Lipky Alena Uhříčková.

 

Jihomoravský kraj pověřil Lipku, aby se postarala o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví či příslušníci ozbrojených sil a dalších složek působících v kraji.

„Podobně jako v první vlně pandemie jsme se dohodli na spolupráci s organizací VIDA! science centrum a v jejích prostorách od 19. října o děti pečujeme,“ uvedla ředitelka Lipky Hana Korvasová.

Dopoledne se děti věnují distanční výuce, jako by se učily doma.

Odpoledne tráví volný čas zábavnými aktivitami v učebnách, v hravé expozici VIDA! nebo venku. Pracují ve skupinách, v každé z nich musí být maximálně 15 dětí. Po celou tu dobu se jim opět věnují zkušení pedagogové volného času.

„Může se stát, že budeme muset rozšířit kapacity a zajistit hlídání i na pracovištích Lipky – na Jezírku v Soběšicích, na Lipové v Pisárkách nebo v Rozmarýnku v Jundrově. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet,“ doplnila Hana Korvasová.

Péči o děti zajišťují pedagogové Lipky ve spolupráci s pracovníky VIDA! science centra každý pracovní den od 7 do 17 hodin v budově VIDA! science centra v ulici Křížkovského 12 v Brně.

Přihlašování dětí je možné přes registrační systém.


2 nejlepší texty na environmentální témata

Marek a Marek. Jeden je z Reportéra, druhý z Respektu. Oba jsou novými držiteli Ekopubliky – ceny za environmentální publicistiku. „Posuzovali jsme především, jak moc je téma jejich textů aktuální a přínosné, dále srozumitelnost, odbornost a začlenění problému do širšího kontextu,“ uvedl Aleš Máchal, jeden ze zakladatelů brněnské Lipky, která akci spolupořádá.

 

Ve 4. ročníku ceny administrátoři z Lipky vytipovali a přečetli 130 článků z tisku i webů. Dalších 14 textů nominovala veřejnost. Vítěze vybírala porota z 20 tištěných i webových článků. Do finále se dostalo 6 textů.

 

Držitelem Velké Ekopubliky se nakonec stal Marek Šálek z magazínu Reportér za článek Vyprahlé Česko má žízeň. Proč krajině chybí voda a co s tím udělat. Malou Ekopubliku pak získal Marek Švehla z Týdeníku Respekt za text Česká jízda: Proč se nám nedaří stavět dálnice.

 

Problémy, které nesnesou odkladu

Porota dále ocenila redaktorky Aktuálně.cz Simonu Fendrychovou, Simone Radačičovou a jejich kolegu Jiřího Kropáčka, a také spolupracovnice A2larmu Barboru Bakošovou a Karolínu Poláčkovou.

 

„Ekopublikou chceme podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v tisku i na stránkách webových zpravodajů. A také chceme přilákat větší pozornost čtenářů k problémům, které už nesnesou odkladu,“ uvedla ředitelka Lipky Hana Korvasová.

 

Nominujte článek za rok 2020!

O Ekopublice – ceně za environmentální publicistiku rozhoduje každý rok porota složená z 22 odborníků. Ta vybírá nejlepší text na environmentální téma. Letos ho vybírala už počtvrté.

 

V tuto chvíli můžete nominovat články na Ekopubliku 2020!

 

Ekopubliku 2019 společně pořádají: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Nadace Veronica, Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo a Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


Ministerstvo doporučuje: Učte venku!

Děti to baví, jsou na to zvyklé, mají lepší výsledky a také učitelé jsou spokojenější. Ministerstvo školství proto doporučuje učit i venku. Kde najít inspiraci, dobré rady a tipy?

 

„Vnímáme, že jde o velký posun k lepšímu ze strany ministerstva. Protože ještě na jaře jsme řešili jejich rozhodnutí, ze kterého vyplývalo v podstatě opačné stanovisko," komentuje Justina Danišová ze Vzdělávacího centra TEREZA, které stojí za iniciativou Učíme se venku.

 

Školám tehdy nebylo doporučováno, aby děti během výuky chodily ven.

 

„Z toho důvodu se sepisovala i petice Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě a za TEREZU jsme ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Lipkou a Chaloupkami napsali dopis ministerstvu, ve kterém jsme žádali o úpravu. Nyní se situace obrací a také na ministerstvu uznávají, že výuka venku prospěje dětem i učitelům,“ říká Danišová.

 

Přečtěte si článek publikovaný na Ekolist.cz.