Jednodenní výukové programy – Rychta

Aktuální boržurky s nabídkou výukových programů na školní rok 2020/2021 zde najdete v přípravném týdnu. Prohlédněte si zatím brožurky ze školního roku 2019/2020:

Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 

Jednodenní výukové programy probíhají zejména v zimních měsících přímo v budově Rychty v Krásensku. Jsou založeny na principech kritického myšlení a zážitkové pedagogiky. Program je rozdělen na dva na sebe navazující bloky, celkově trvá

4 vyučovací hodiny. Maximální velikost skupiny je 40 žáků.

Cena: 100 Kč/žák

 

Všechny programy objednávejte telefonicky. Začátek objednávání programů pro ZŠ a SŠ 28. srpna 2020 (v 8 hodin).

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

4.–9. ročník ZŠ, SŠ

Dotekem k poznání

Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty o živočišné říši! Během programu se pomocí kontaktní výuky seznámíme s více či méně exotickými živočichy chovanými v našich teráriích.

100 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Enviproblémy aneb Není nám to volný – NOVINKA

Zahrajeme si na politiky a pustíme se do řešení současných environmentálních problémů, které se nás jako občanů České republiky dotýkají. Vyzkoušíme si, jak je těžké obhájit své návrhy na řešení, jak lze čelit otázkám ostatních, vést diskuzi a nakonec zodpovědně rozhodnout, pro co či koho hlasovat.

 

100 Kč      Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Simulační hra Fishbanks, LTD.

Pustíme se do nelítostného konkurenčního boje v rybářském průmyslu. Co se však stane, když zapomeneme na vyčerpatelnost přírodních zdrojů? Hra se podrobněji věnuje ekosystémové dynamice a mořím a využívá rybářského průmyslu k ilustraci hospodaření s obnovitelnými zdroji.

100 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

© LIPKA 2020