Přírodovědné letní školy pro pedagogy

Pracoviště Rychta pro pedagogy již tradičně organizuje červencovou přírodovědnou letní školu.

V letošním roce nabízíme také novinku – srpnovou přírodovědně-metodickou letní školu.

 

Obě akce

  • jsou pětidenní (od pondělí do pátku)
  • jsou akreditované MŠMT a účastníci po absolvování celého kurzu obdrží osvědčení (vzhledem k rozsahu akcí je možné je hradit ze šablon)
  • odborné bloky vedou zkušení přírodovědci a pedagogové
  • probíhají v zajímavé a pestré krajině Drahanské vrchoviny, částečně i přímo v CHKO Moravský kras
  • využívají zázemí pracoviště Lipky Rychta – pobytového střediska s přírodovědnou učebnou, prostorným sálem, výbornou domácí kuchyní, skromným ubytováním a velkým množstvím pomůcek pro přírodovědnou terénní výuku
  • jsou určené především pedagogům přírodovědných, biologických předmětů ze základních a středních škol a pedagogům ze středisek ekologické výchovy

 

RepetiTorium terénní přírodovědy 2021

Již 18. ročník repetitoria v roce 2021 plánujeme na termín 19.–23. července.

Pedagogům nabízíme oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy. Především se zaměřujeme na determinaci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu, pomůcky pro práci v terénu apod. Kostru kurzu tvoří botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok. Každoročně program doplňujeme dalšími oblastmi jako je lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekultivace a podobně.

 

Cena kurzu (včetně ubytování a stravy):

  • pro pedagogy škol a školských zařízení 2500 Kč
  • pro nepedagogy 3025 Kč (cena je navýšena o DPH)

Kurz finančně podporuje Jihomoravský kraj.

 

Elektronická přihláška zde. Termín přihlášení je do 20. června.

Repetitorium je pro letošní rok obsazeno. Můžete se hlásit jako náhradníci.

Kontakt: Mgr. Zdeňka Jičínská

Pozvánka

 

za hranice učebnice aneb do terénu s jistotou

Letošní novinka proběhne od 16. do 20. srpna.

Celá letní škola je zaměřená na propojení přírodovědných terénních znalostí s pedagogickou inspirací. Pod vedením odborníků budeme objevovat přírodu kolem nás metodami, které můžeme využít v terénní výuce od školní zahrady až po les za kopcem. Vše si přímo otestujeme a vyzkoušíme.

 

Cena kurzu (včetně ubytování a stravy):

  • pro pedagogy škol a školských zařízení 3700 Kč
  • pro nepedagogy 4477 Kč (cena je navýšena o DPH)

 

Elektronická přihláška zde. Termín přihlášení je do 8. srpna.

Kontakt: Mgr. Vlaďka Kolářová

Pozvánka

 

Potvrzení o pedagogickém zaměstnání (dokládají pedagogové, kterým účastnický poplatek nehradila přímo škola).

Fotogalerie:


**