Škola pro udržitelný život

O programu

Škola pro udržitelný život je metodický postup Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Lipka se podílela na vývoji programu a je koordinátorem v Jihomoravském kraji.

 

Program je postaven na myšlence komunitního plánování a místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější život své obce nebo čtvrti. Vytvoří zásobník nápadů a z něj postupně realizují navržené změny.
Tím prakticky a konkrétně mění k lepšímu místo, kde žijí a studují.

 

 

projekt Implementace KAP JMK II

Metodický postup je v současnosti v Jihomoravské kraji ve školách podporován díky rozvoji podnikavosti a kreativity žáků v projektu Implementace KAP JMK II pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v Jihomoravském kraji.

 

 

CHcete vědět víc?

Pokud vás program zaujal a chcete vědět více, kontaktujte Zdeňku Jičínskou, koordinátorku programu v Jihomoravském kraji.

 

 

Materiály ke stažení

Skripta Od myšlenky k realizaci projektu

Sborník Škola pro udržitelný život

Přehled grantové podpory programu


**