Harmonogram soutěže a systém hodnocení

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

  • květen: vyhlášení nového ročníku soutěže
  • květen – 30. června: termín pro přihlašování účastníků
  • červenec–srpen: hodnocení prací
  • září: setkání hodnotící komise a určení pořadí
  • říjen–listopad: příprava sborníku s anotacemi účastníků
  • listopad: studentská konference s vyhlášením výsledků

 

 

SYSTÉM HODNOCENÍ

Přihlášené práce jsou nejdříve posouzeny z hlediska splnění požadavků na účast v soutěži (dodržení citační etiky, vztah k JMK atd.). Následně je každá práce přidělena hodnotiteli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a nepůsobí na pracovišti, na kterém byla práce obhájena. Hodnotitel sepisuje posudek s cílem rozhodnout, zda se jedná o práci mimořádnou a v daném oboru či kontextu výjimečnou. Takto označené práce postupují do finále. Následně se koná zasedání komise hodnotitelů, na kterém jsou práce představeny a je diskutován návrh pořadí pro danou kategorii a ročník, případně jsou navrženy zvláštní ceny komise a pořádajících institucí. Návrh pořadí schvaluje Rada Jihomoravského kraje. Výsledky jsou vyhlášeny a vybrané práce veřejně prezentovány v listopadu na slavnostní studentské konferenci na půdě Jihomoravského kraje.

 

FOTOGALERIE

**