Vyhlášení soutěže

Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe.

 

Letos se uskuteční XIX. ročník Soutěže diplomových prací, který se věnuje tematice životního prostředí. Studenti mohou přihlašovat své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2020/2021. Všechny práce budou posouzeny komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru. Nejlepší práce budou oceněny na závěrečné mezioborové konferenci.

 

Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne v pondělí 6. prosince, akce není veřejná.

 

ODMĚNY A OCENĚNÍ:

Tři nejlepší diplomové a bakalářské práce získají finanční odměnu 3 až 10 000 Kč – cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci (konec listopadu 2021). Všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN.

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • absolvent bakalářského studia

 • absolvent magisterského studia

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY?

 • závěrečná práce souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje

 • obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
 • je obhájena na podzim či v zimě nebo na jaře v létě v akademickém roce 2020/2021.
 • podrobněji viz Systém hodnocení a harmonogram soutěže

 

JAK SE LZE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?

 • vyplnit přihlašovací formulář na https://forms.gle/bncVGTZEV6RVYmqJ8
 • zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jakub.oprsal(at)lipka.cz
 • osobně doručit či zaslat poštou práci a vytištěné posudky na adresu

Soutěž diplomových prací

Lipka – pracoviště Kamenná

Kamenná 20, 639 00 Brno

 • to vše stihnout do 30. června 2021! Z DŮVODU POSUNUTÍ OBHAJOB SE TERMÍN PRODLUŽUJE DO 14. ČERVENCE.

 

V případě dotazů se obraťte na Mgr. Jakuba Opršala jakub.oprsal(at)lipka.cz.

 


XVIII. Ročník soutěže diplomových prací – výsledky

Vyhodnocení XVIII. ročníku Soutěže diplomových prací proběhlo letos netradičně kvůli nouzovému stavu v komorním provoedení 11. prosince 2020 v prostorách KÚ JMK v Brně. V roce 2020 bylo přihlášeno 23 prací, z toho 6 prácí v bakalářské kategorii a 17 v kategorii diplomové. Komise hodnotitelů ocenila tři bakalářské a tři diplomové práce.


V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ získali ocenění:

 1. Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Slavkovska. Klára Klinkovská v rámci svého výzkumu přinesla nové vědecké i prakticky využitelné poznatky flóry Slavkovska, převyšuje svou precizností standard bakalářských prací.

 2. Environmentální gramotnostskautských vedoucích. Róza Fadrná sledovala úroveň environmentální gramotnosti skautských vedoucíchna území města Brna a odhalila poněkud alarmující výsledky, které si zasloužípozornost Ekologického odboru Junáka.

 3. Reakce sazenic jilmu vazu (ulmus laevis pall.) na stres suchem. Terezie Polívková experimentální metodou zjistila, že existuje výrazná variabilita ve strategii na sucho v populaci jilmu vazu, což lze využít pro výběr vhodné populace k vysazení v lesích Jihomoravského kraje.

V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ získali ocenění:

 1. Znečištění vnášené do chkomoravský kras povrchovými toky. Klára Vaculíková se věnovala lokalitě CHKO Moravský kras, kde sledovala znečištění vnášené do oblasti povrchovými toky. Kromě výborně zpracované práce autorka vystoupila z mantinelů kladených na diplomovoupráci tím, že zapojila do měření místní školu, vytvořila informační web ofosoforu.cz a výsledky její práce budou k dispozici v domě přírody Moravský kras a budou využívány na pracovišti Lipky pro vzdělávací účely.

 2. Brno – špitálka _smart city. Lucie Šmídová v rámci urbanistické studie o městské části Brno-Špitálka zvolila komplexní přístup k problematice a snažila se najít praktické řešení, jak využítrezervy městské zástavby, aby nedošlo k rozšiřování na zelené louky.

 3. Hodnocení antimikrobiálnícha ekotoxických vlastností novýchtypů nanovlákenných membrán. Nina Pálešová ve své práci hodnotila modifikace filtračních membrán pro čistírenské technologie s cílem zabránit bakteriálním nárůstům, které snižují jejich efektivnost. Vybrala aplikačně nejvhodnější filtrační membrány. To vše propojilas environmentálním hlediskem a spolupracovala s firmou dodávající potřebnétechnologie.

Anotace všech soutěžících prací najdete ve sborníku Studenti pro Jihomoravský kraj 2020.

 

Informace o proběhlých ročnících soutěže

Soubory ke stažení:
sbornik-studenti-pro-jmk-2020_web--f13325.pdf  (pdf, 2.7 MB), 21.12.2020, 09:47


FOTOGALERIE

**