Odpovědné jednání k přírodě a lidem

„Odpovědné jednání chápeme jako takové chování, kdy člověk samostatně i ve spolupráci s druhými dělá vědomá rozhodnutí usilující o zlepšení kvality životního prostředí a života na místní i globální úrovni.“

Vývojové kontinuum

Šest oblastí kompetence k odpovědnému jednání je dále rozčleněno na složky, linie a cíle (viz obr. Terminologie využívaná v jednotlivých oblastech kontinua). Cíle jsou uvedeny ve třech úrovních, liší se úrovní porozumění, využitím dovednosti či zformováním postoje. 

 

Vytvořená sada cílů tak tvoří vývojové kontinuum.

 

Kontinuum slouží učiteli jako pomůcka, která představuje promyšlený přehled znalostních, dovednostních a postojových cílů, k nimž je vhodné směřovat výukové lekce. Učitel díky kontinuu získává spektrum cílů, které je důležité v dané oblasti rozvíjet, a to v několika úrovních.

Struktura kompetence


Základnu tvoří oblast nazvaná „Vnímavost“, v níž rozvíjíme citlivý a ohleduplný vztah k lidem, k sobě samým a k přírodě. Zakotvení přináší „Vztah k místu", tedy oblast, v níž rozvíjíme postoje a dovednosti vedoucí k hlubšímu porozumění konkrétnímu blízkému místu a komunitě a k propojení žáka se světem. Oblast nazvaná „Systémy a děje“ představuje obsahovou náplň, rozvíjíme v ní porozumění fungování komplexním systémům tvořených lidmi, ostatními organismy a jejich prostředím, a porozumění dějům, které se v těchto systémech odehrávají.

Oblast „Badatelské dovednosti“ se věnuje strategiím, jak obsah poznávat a rozumět mu. Posilujeme tu dovednost žáka klást si otázky, hledat na ně vědeckými metodami odpovědi a uvědomovat si kriticky jejich platnost. Další strategii nabízí oblast „Řešení problémů“ rozvíjející žákovy schopnosti rozumět různým sociálním a environmentálním problémům a podílet se na jejich řešení. K odpovědnému jednání už stačí jen kousek – tou pomyslnou třešničkou je oblast „Připravenost jednat“. Zabývá se formováním postojů a dovedností spojených s připraveností žáka na aktivity vedoucí ke zvyšování kvality života a životního prostředí.

 

JAK VYUŽÍT FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

A VÝVOJOVÉ KONTINUUM?

Materiály, ktreré propojují vývojové kontinuum a formativní hodnocení vznikly v rámci projektu Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení. Kontinuum bylo v rámci projektu upraveno pro potřeby pedagogů 1. a 2. st. ZŠ a doplněno 28 výukovými lekcemi, které rozvíjejí 6 jeho oblastí: Vnímavost, Vztah k místu, Systémy a děje, Badatelské dovednosti, Řešení problémů a Připravenost jednat. U některých lekcí je zařazena také ukázka výstupu.

Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.