BABIČČINA ZAHRÁDKA


Co je nového u babičky na zahrádce? Proč má na jednom záhonku více druhů zeleniny? A proč je ráda, že je v kompostu živo? V Babiččině zahrádce se dozvíme na tyto otázky odpovědi, zkusíme rozeznat druhy zeleniny se zavázanýma očima, uvidíme záhon s bylinkami připomínající spirálu nebo klíčovou dírku. Připravíme si bylinkovou sůl, zasejeme semínko do kelímku a pod lupou prozkoumáme půdní bezobratlé.


Rozšířená anotace


Děti/žáci se seznámí se zeleninou, která roste na zahradě Rozmarýnku, vyzkoušejí si, jak voní a chutná a vyzkoušejí si, jak zasadit zeleninu na záhonky správně podle pravidel tak, aby dobře rostla.
Seznámí se i s domácími zvířátky a bylinkami naší zahrádky, připraví směs koření do polévky a zasejí semínka rostlinek, které jsou vhodné jako svačinka na chléb.
Prozkoumají obyvatele kompostu a zjistí, proč je v zahradě důležitý a co z něj získáváme.


Základní údaje o programu


Čas programu
2.5 hod. včetně přestávek, včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno Jundrov. Část programu probíhá v zahradě za každého počasí.

Požadavky na účastníky
svačina, pití, vhodné oblečení dovnitř i na ven, přezůvky, v případě deště pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozšiřuje své biologické a ekologické povědomí. Program má za cíl rozvíjet kladný vztah k přírodě, praktické dovednosti v péči o zahradu a seznámení se s jejími pravidly a výhodami pro člověka.

Výstupy
Žák/dítě:
  • rozpozná některé druhy zeleniny a bylinek pomocí hmatu, chuti a čichu
  • umí zasít semínko salátu nebo jiné rostliny
  • dokáže vysvětlit průběh růstu kořenové zeleniny
  • pozná některé živočichy, rostliny, které se nachází na naší zahradě


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům mezi člověkem a prostředím, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnot)


Vzdělávací oblast
Vzdělávací oblasti MŠ: Dítě a jeho tělo Dítě a svět, Vzdělávací oblast ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní