Zabalené Vánoce


Rádi byste zažili Vánoce jinak, šetrněji k přírodě? Ukážeme si, jak lze z přírodních materiálů umotat svíčky, vyřezat vánoční ozdoby a zabalit dárky bez balicích papírů a plastových ozdob. Nasajeme vánoční atmosféru a upečeme si slunovratová sluníčka.


Rozšířená anotace


Program začíná navozením vánoční atmosféry pomocí tematického příběhu. Následuje diskuse k tématu, co pro nás Vánoce znamenají a proč se slaví. Aktivitou dáreček si připomeneme většinové konzumní slavení Vánoc a hledáme k němu alternativy. Program nabídne alternativu k plastovým ozdobám – dřevěné ozdoby vyřezané lupínkovou pilkou, šetrnější způsoby balení dárků, domácí pečení slavnostního pečiva.
Z programu si žáci odnesou dřevěnou ozdobu na stromeček, svíčku z včelího vosku a upečené slunovratové sluníčko.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k zamyšlení nad významem Vánoc, nabízí alternativy ke konzumnímu způsobu slavení a inspiruje k šetrnějším Vánocům.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše jak šetrněji balit dárky a vyhnout se nadměrnému množství odpadků
  • vyrobí si ozdobu na stromeček ze dřeva lupínkovou pilkou a svíčku z včelího vosku
  • upeče si slunovratové sluníčko
  • navrhne nehmotný dárek, kterým je možné obdarovat a udělat radost


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence sociální a personální